Sağlık Hizmetinden Yararlanma Şartları…


Yeni kanun yürürlüğe girdi, ancak halkın en fazla ilgi duyduğu hususların başında sağlık hizmetlerinden kimlerin ne şartlarda yararlanabileceği geliyor. Henüz tüm yönleriyle tam olarak uygulanamamakla birlikte sahip olunan hakların bilinmesinde yarar var.
Yeni Kanun (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) yürürlüğe girmeden önceki uygulamada sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için SSK sigortalılarının kendisine 90 günbakmakla yükümlü oldukları kişilere 120 gün,  Bağ-Kur sigortalıları için 240 gün hastalık sigortasından prim ödeme şartı, yeni düzenlemeyle 30 güne indirildi.
Eski uygulamalardan farklı yeni uygulamada sağlık hizmetleri paralı hale getirilmiyor, alışılagelen katılım payı uygulaması devam ediyor. 15 Haziran 2007″den önce Bağ-Kur ve SSK’lılar özel hastanelerden kısıtlı olarak yararlanıyordu. 15 Haziran 2007 sonrasında Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensupları eşit olarak özel hastanelerden yararlanmaya başladı. Yeni uygulamada kamu sağlık kuruluşları standart hizmetler dışında kalan otelcilik hizmeti ve öğretim üyesi ücreti için ilave ücret alabilecek. Sözleşmeli özel sağlık kuruluşları ise belirlenen sınır dahilinde ilave ücret alabilecek. Acil hallerde sözleşmesiz sağlık kuruluşlarına yapılan müracaatlarda, tedavi bedelleri kurumca karşılanıyor. Bu durumda, sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık kuruluşları ilave ücret alamayacak.
Eski uygulamada, Bağ-Kur’a tabi sigortalı olanlar, prim borcu olması halinde sağlık hizmetinden kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler yararlanamıyordu. Yeni uygulamada, 60 günlük borcun olması sağlık hizmeti alınmasına engel teşkil etmiyor. Primlerin ödeme süresiyle ilgili düzenleme sebebiyle 3 aya varan sürede sigortalının kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Ayrıca, 18 yaşından küçük çocuklar, sigortalının borcuyla bağlantılı olmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlandırılacak. Eski uygulamada, isteğe bağlı sigortalıların sağlık yardımlarından yararlanamamaları önemli bir eksiklikti. Yeni düzenlemeyle isteğe bağlı sigortalılara sağlık primi ödemek koşuluyla sağlık hizmetinden yararlanma hakkı getirildiğinden, kendi sigortalılığı sebebiyle sağlık hizmetinden yararlanacak isteğe bağlı sigortalıların, eşlerinden dolayı sağlık hizmeti almalarına gerek kalmadı.
Ancak şunu unutmamak gerekir; ister eski kanun uygulamaları mantığıyla SSK”ya isteğe bağlı sigortalı olsun, isterse Bağ-Kur”lu isteğe bağlı sigortalısı olsun, Kuruma bildirecekleri, belirledikleri tutardaki sigorta primine tabi esas kazançları üzerinden yatıracakları yüzde 20 emeklilik primi dışında yüzde 12 tutarındaki Genel Sağlık Sigortası primini ödemedikleri taktirde sağlık hizmetlerinden ne kendileri ne de bakmakla yükümlü olduğu kişiler istifade edemeyecek. Yeri gelmişken Bağ-Kur isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlere hatırlatmakta yarar görüyorum; bu yılın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine gidip gelir beyannamesi verirseniz beyan ettiğiniz gelir üzerinden yüzde 20 emekliliğiniz için, yüzde 12 tutarında da Genel Sağlık Sigortası için prim ödersiniz, yıl sonuna kadar bu müracaatı yapmazsanız, halihazırda tabi olduğunuz basamağın gösterdiği tutar üzerinden prim ödemeye devam etmek zorunda kalırsınız.
Prim ödenmesi durumunda sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması öngörülmüş olmakla birlikte, yeni düzenlemeyle mevcut uygulamaya paralel; ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesinde, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleriyle ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan katılım payı alınması öngörüldü. Yapılan düzenlemede, aylık bağlanmış malûller ile vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler için katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanması yönünde düzenleme yapıldı.
İşsiz olanlar veya hiçbir yerden geliri olmayanlarla ilgili yapılacak inceleme neticesinde, aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olması nedeniyle genel sağlık sigortası primini ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılıyor.
18 yaşından küçük çocuklar, anne veya babalarının sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortası kapsamında ve sağlık yardımlarından yararlanacaklar. Yeni düzenlemeyle sağlık sigortası bakımından bakmakla yükümlü olunan çocukların -kız olsun, oğlan olsun- en fazla 25 yaşına kadar bu haklardan yararlanacağı öngörülmekle birlikte, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağlık yardımlarına müstahak olanların durumlarında değişiklik olana kadar mevcut haklarının verilmesine devam edilecek.  Ayrıca, kız çocukları isteğe bağlı sigorta kapsamında sağlık primlerini ödeyebileceği gibi prim ödeme gücünden yoksun iseler, yeni kanunun 60. maddesi kapsamında primleri devlet tarafından ödenerek sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün bulunuyor.
İşsizlik ödeneği alanlar da genel sağlık sigortası kapsamında olup, sağlık sigortası primleri Türkiye İş Kurumu tarafından ödenecek. Mevcut uygulamada işsizlik ödeneği ödenen sürelerde sigortalılar hastalık sigortası yardımlarından yararlanıyor. Kanunda işsizlik ödeneği ödenen sigortalılar genel sağlık sigortalısı sayılıyor ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabiliyor.
1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na göre, esnaf ve sanatkarlar ile ailelerinin sağlık yardımlarından yararlanmaları için hiç prim borcu olmaması gerekirken yeni uygulamayla prim ödeme yükümlülükleri, takip eden aydan başlatılmak ve 1 ay prim borcunu aksatmaları durumunda dahi sağlık yardımlarından yararlanma imkanı getirildi.
Sigortalılık niteliğini kaybettiği tarihten itibaren son bir yıl içinde 90 gün prim ödeme gün sayısı olan kişilere, sonrasındaki genel sağlık sigortalılığından kaynaklanan prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 90 gün genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaları sağlanacaktır.
Yeşil kartlılar, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden faydalanacak, 2 yılın sonunda ise  primleri devlet tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanmaya  devam edecek. Aile içindeki gelirinin kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücretin 1/3’ünden az olanlar genel sağlık sigortası kapsamında bulunuyor.
Ayrıca, bundan böyle yeni kanun uyarınca yukarıda bahsettiğimiz 18 yaşını doldurmayan çocukların yanı sıra, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler, acil haller, iş kazasıyla meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, koruyucu hekimlik hizmetleri, analık halleri, afet ve savaşta, grev ve lokavt durumlarında ilgilinin prim borcuna ve prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın tedavileri sağlanıyor.
___________________ Cihangir Alpay / 03 Kasım 08
 1. 14/11/2009, 04:04

  şu an benden istenilen gün sayım olumlu 7500 prim gün sayısı var yaşımı bekliyor ve çalışamıyorum sağlık hizmetimden yatırılmış sgorta pirimlerinden yararlanmam mümküünmü

  • HÜSEYİN KÖSE
   04/07/2010, 13:50

   işe giriş tarihim 1987 pirim gün sayım 7326 şu anda calışmıyorum sağlık hizmetlerinden yararlanabilirmiyim benden istenilen pirim gün sayısı 5300 bundan sonra calışmamda mümkün görünmüyor bilgilendirirseniz memnun olurum

   • 05/07/2010, 15:35

    Sayın HÜSEYİN KÖSE…
    Bağsettiğiniz bu durum karşısında işten ayrıldıktan sonra 10 + 90 gün olmak üzere 100 gün süreyle sağlık yardımı alabilirsiniz. Bu tarihten sonra emekli aylığınız bağlanana kadar sağlık yardımı alamazsınız. Ancak, 5510 sayılı yasa ile düzenlenen genel sağlık sigortası çerçevesinde ailenizin kişi başına geliri dikkate alınarak prim ödeyerek veya primleriniz devlet tarafından ödenerek sağlık yardımı alabileceksiniz.
    “Aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olması” nedeniyle genel sağlık sigortası primini ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın primleri devlet tarafından karşılanacak.
    Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri;
    Brüt asgari ücretin üçte biri (222 TL) ile asgari ücret (666 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si (26,64 TL),
    Brüt asgari ücret (666) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.332) arasında olanlar, brüt asgari ücretin yüzde 12’si (79,92 TL),
    Brüt asgari ücretin iki katından (1.332) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si (159,84 TL),
    tutarındaki primlerini kendileri ödeyecekler.
    Diğer bir deyişle aile içinde kişi başı geliriniz asgari ücretin üçte biri olan 222.-TL’den az olması durumunda prim ödemeden sağlık yardımından yararlanabilirsiniz….

 2. esra eker
  08/03/2010, 22:37

  16 yaşındayım hiç bir sağlık güvencem yok. bu sağlık sigortasından yararlanmak için ne yapmalıyım nereye başvurmalıyım?

 3. Leyla
  29/08/2010, 09:04

  vermiş oldugunuz sağlık bilgileri için tesekkur ederim.insan sağlığı kadar değerli birşey yok. iyi çalışmalar

 4. ngrl
  20/09/2010, 16:27

  3 aydır sigortalıyım sağlık hizmetinden yararlanma için ne yapmam gerekiyor
  bi evrak fln hzrlamam grekıormu bide annemin bnm sıgortmdan faydalanmasnı ıstıyorum ne yapmalıyım.şimdiden tşekkürler….

  • 20/09/2010, 19:39

   Sağlık hizmetinden yararlanabilmeniz için bağlı bulunduğunuz sgk (sosyal sigorta/sosyal güvenlik kurumuna) başvurarak T.C kimlik numaranızı sağlık hizmetlerinden faydalandırmak istiyorum şeklinde başvurduğunuzda kurum tarafından ufak bir iki bilgisayar işlemi yaparak ülke genelinde tüm hastanelerde gözükecek olan T.C kimlik numarası ile sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz…
   Annenizin durumunu da bu şekilde sgk’dan öğrenerek gerekli evrakları temin ederek başvurabilir ve sonuç alabilirsiniz
   Saygılar..

 5. nejla daştan
  20/09/2010, 18:04

  LÜTFEN YARDIMCI LABİLİRMİSİNİZ EŞİM İŞTEN AYRILALI 4 AY OLUYOR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYOR FAKAT SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANAMIYORUZ ARTIK 100 GÜN DOLDUĞU İÇİN BİZDE BAĞKURA KAYIT YAPTIRMAK İSTİYORUZ İSTEĞE BAĞLI KAYIT YAPTIRSAK SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANIRMIYIZ NELER GEREKİR VE NEREYE BAŞVURMAMIZ GEREKİR ARABAMIZ VAR KİA BUNUN ÜZERİNE BAĞKUR KAYDI YAPTIRABİLİRMİYİZ SIRF SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİR
  _____________________________
  1- 5510 sayılı Kanun gereğince, işsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.
  2- Bağ-Kur Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları
  Sağlık sigortası yardımlarından;
  a) 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında zorunlu sigortalı olanlar ve bu Kanunlar kapsamında isteğe bağlı sigortalı olup, sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkı bulunan isteğe bağlı sigortalılar ile bunların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,
  b) Yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile bunların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,
  c) Ölüm aylığı alanlar,
  d) Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocuklar ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları
  d) Talepleri halinde, isteğe bağlı sigortalı olarak; Yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile Ölüm aylığı alanlar,
  yararlanırlar.
  İlk defa sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanmaları, en az 8 (sekiz) ay, yeniden sigortalı olanların ise en az 4 (dört) ay eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları (Muayene ve tedavi hakkı, sağlık sigortası primi ödenen sekizinci ayı veya dördüncü ayı takip eden aybaşından itibaren başlar), sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması (Müracaat tarihinden önceki ay sonu itibariyle, sağlık ve sigorta prim borcu ile gecikme zammı borcunun bulunmaması) şartına bağlıdır.
  Bu şartları taşıyan sigortalı ve haksahipleri bağlı bulundukları Bağ-Kur il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurarak sağlık karnesine sahip olabilirler.
  Sağlık karnelerinin her yıl vize edilmesi gerekmektedir.(Emeklilerin kendilerine ait sağlık karnesi ile eş ve 18 yaşından küçük çocuklarının sağlık karneleri hariç)
  Aktif sigortalılarımız ile bunların haksahiplerinine ait sağlık karneleri vizeli olsa bile tedavi tarihine göre bir önceki ay sonu itibariyle, Kurumumuza sağlık ve sigorta prim borcu ile gecikme zammı borcunun bulunması halinde borcun ödenmesine kadar Kurumumuz sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaları mümkün değildir.
  3- Aracınızı size en yakın olan ve ikamet ettiğiniz yerin bağlı bulunduğu vergi dairenize ticari faaliyette bulunacağınıza dair gerekli evraklarla başvurduğunuz takdirde vergi mükellefi olursunuz ve bunun sonuncunda da yasal olarak Bağ-Kur kaydınız da yapılmış olacaktır…

  Saygılar…
  ucnokta…

 6. aysel
  29/11/2010, 12:11

  merhaba mart time çalışan biriyim ve sigortam yarım gün olarak yapılıyor şuan evrakları tammalama aşamasındayım sormak istediğim benim sağlık hizmetinden yararlanma şansım nedir çünkü sağlık problemi olan biriyim

  • 29/11/2010, 20:38

   Sosyal Güvenlik Reformu’nun 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni bir döneme girilmiştir.
   Bu dönemde artık 4/a bendi kapsamında (SSK) sigortalı olmakla birlikte, İş Kanunu’na göre kısmi süreli (part-time) veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.
   Diğer bir deyişle ay içinde 15 gün çalışan bir işçinin geri kalan 15 günlük süre için GSS primini kendisi yatırması gerekecektir.
   Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, gelir durumları da göz önünde bulundurularak kendileri tarafından ödenir.
   Yani;
   Sağlık yardımı alabilmek için son bir yılda 30 gün prim ödemiş olabilirler ama, her ay da 30 gün ödemek zorundadırlar. Part time çalışanlar eksik günlerini 30 güne tamamlamadıkları takdirde sağlık yardımından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.
   Saygı ve sevgiler…
   Ucnokta… / https://ucnoktaaforizma.wordpress.com/

 7. gülşah arslan
  02/12/2010, 13:22

  ben 21 yaşında bir kızım babam emekli. 5 ay sigortalı çalıştım. işten çıktım. şimdi babamın sigortasına nasıl döncem veya başka bir yol varmı sizden ricam bena yol gösterin.msn adresim ailem0658@hotmail.com

  • 02/12/2010, 14:35

   Gülşah hanım…
   Yeni yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 den itibaren 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurana kadar çocuklar ana veya babalarının sigortasından sağlık yardımı alacaklar. Ancak, bu yaşları doldurduktan sonra sağlık yardımını ana ve babalarının sigortasından alamayacaklar. Sigortalı olarak çalışmasalar da genel sağlık sigortası primini ceplerinden ödemek suretiyle sağlık yardımı alabilecekler…
   Saygılarımla…
   Ucnoka…

   • gülşah arslan
    06/12/2010, 15:08

    slm yine ben gülşah. sağlık yardımını cebimizden ödemek için .nereye başvurulcak nerde başlıyalım bu konudada bilgi verirseniz sevinirim.tşkr.

    • 06/12/2010, 23:38

     Gülşah hanım…
     Size en yakın SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu/Sosyal Sigortalar Kurumu) başvurduğunuzda size memnuniyetle yardımcı olacaklarından kuşkunuz olmasın. Diğer tarafatan durumunuz ile ilgili olarak olabilecek olumlu/olumsuz sonuçlardan da mutlaka haberim olsun isterim…
     Saygı ve sevgiler…
     https://ucnoktaaforizma.wordpress.com/

  • hakki
   31/03/2015, 21:19

   Adresinize en yakın sgk ya giderek aktivasyon yaptirmalisiniz.

 8. 05/12/2010, 14:28

  bilgiler için tesekur ederim

 9. murat
  28/01/2011, 17:33

  merhaba ben SSK’lı oldugum 3.gün acil olarak hastaneye giris yaptım ve 1 ay boyunca hastanede tedavi gördüktren sonra amalıyat oldum ve suan yatarak tedavi görmekteyim ve uzun bir mütted’De böyle sürecek benim sizden ögrenmek istedigim hastanenin heyet kuruluna girecem ve muhtemelen uzun bir süre’DE iş göremezlik raporu alacam ben is göremezlik raporunu aldıktan sonra ve raporu gerekli SSK İL /MERKEZ MÜDÜRLÜGÜNE BASVURDUGUMDA ödenegi aldıgım’da rapor boyunca tüm SSK sartlarından’da yararlanmam mümkünmü acaba yoksa hastalık sigortası basvurusumu yapmam gerekir yapmam gerekirse hangi evraklarla basvurmam gerekir simdiden ilginiz için tesekkür ederim …….
  not:sigorta primlerimi isyeri öedemeyecegini söyledi…

  • 29/01/2011, 09:38

   İşgörmezlik raporunuz olsa bile sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Sizden istenen aynı evraklarla başvurmanız yeterli olacaktır…
   Saygılar…

 10. hakan yiğit
  29/01/2011, 01:01

  iyi günler efendim. ben 58 yaşındayım. çiftçi bağkurundan emekli olmama 24 ay var ve 2600 tl prim borcum var. şuan sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorum. 6 yıldır Almanya da olan oğlumun sigortasından faydalanabilirmiyim. oğlumun Almanyadan gönderdiği evraklarla daha önce muayene oldum ama şimdi SGK da benim evraklarımı düzenlemediler amca sen önce sigorta borcunu yatır sonra muayene olabilirsin dediler ve evraklarımı yapmadılar. Bana yardımcı olurmusunuz nasıl bir yol izlemeliyim. sigorta borcumu yatıracak durumum yok ben nasıl muayene olabilirim. teşekkür ederim.

  • 29/01/2011, 09:37

   Sayı amca…
   SGK’dan sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeniz için mutlaka sigorta borcunuzu yatırmanız gerekmektedir. Yoksa sağlık hizmetlerinden faydalanamazsınız…
   Saygılar…

 11. berkan
  03/02/2011, 00:42

  merhabalar efendim benim sizden ögrenmek istedigim hastalık sigortası icin gerekli evraklar ve sartlar nelerdir…

 12. nil mıhçıoğlu
  18/02/2011, 19:59

  iyi günler..bir sorum olacaktı..2005 ten beri part time (ayda 10 günlük) sigorta primim yatmak sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorum…eşimde yararlanabilirmi diye soracaktım…yararlanabilirse neler yapmamız gerek?

  • 18/02/2011, 22:04

   Bu şekilde (part time) çalışanlar;eksik günlerini tamamlayarak sağlık hizmetinden yararlanır.10 günlük çalışmış ise geriye kalan 20 günü ödeyerek eşiniz, çocuklarınız ve siz sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz…

   Saygılarımla,

 13. mehmet
  03/03/2011, 15:18

  babam emekli sandığından emekli ben 27 yaşındayım açık öğretimde öğrenciyim şu anda ameliyat olmam gerekir sağlık yardımından nasıl ameliyat olabilirim.

  • 03/03/2011, 20:13

   1 Ekim 2008 den itibaren okula devam eden çocuklar 25 yaşına kadar okula devam etmeyen çocuklar 18 yaşına kadar babalarının üzerinden sağlık hizmeti alırlar. Ancak 1 ekim 2008 den önce sağlık hizmeti alma hakkı olan kız çocukları bu haklarından yararlanmaya devam ederler.

   Saygıyla…

 14. ali
  05/05/2011, 12:57

  merhaba benim sorum ben 11 aydır raporluyum iş görmezlik parası almaktayım fakat son 15 gündür sağlık hizmetlerinden ve ilaç alımından faydalanamıyorum rapordan önce 6 yıllık aralıksız ödenmiş pirimim bulunmaktadır teşekkür ederim,

 15. tugba
  22/05/2011, 17:04

  21yaşındayım part tıme sıgortalım yarım sigortam devam ederken işkurda 3 aylık sigortalı bir işe girebiliyormuyum yardımcı olursanız sevinirim.

 16. ali
  28/06/2011, 15:20

  merhaba,
  ben 18 yaşında bir erkeğim. öğrenci olduğum için babamın sigortasından yaralanıyordum ancak lise bitti ve sigortadan düştüm henüz üniversiteyede başlamadım. dun kol kırıklığı sebebi ile devlet hastanesinde kolumu alçıya aldırdım. bugun SSK primimi ödemek istiyorum ancak bana hastanede bir form dolurtup faturanın eve gönderileceğini söyledikleri için prim yatıramıyormuşum. bu konu ve 35 TL ödeyerek sadece sağlıktan yararlanma imkanları ile ilgili bilgi almak istiyorum sizden. sigorta talebim geçmiş borcuma yönelik değil sadece gelecekteki masrafları kapsamak içindir. beni bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.

  • 29/06/2011, 11:13

   Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimseler
   Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan yada gelir veya aylık almayan eşi,
   Yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan gelir yahut aylık almayan kız çocukları,
   18 yaşını, orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocukları,
   18 yaşını doldursa bile, çalışamayacak durumda malül bulunan erkek çocukları,
   Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babası,
   Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış olan çocukları,

 17. CİHAN
  30/06/2011, 20:09

  iyi günler ben bilgileriniz için çok teşekkür ederim

 18. cihangir tektaş
  08/07/2011, 01:24

  iyi geceler. ben şunu öğrenmek istiyorum. mart ayında işten çıktım ve 15mayısta baska bir işe girdim. ayrıca seker hastasıyım gunde 4 defa insülin ilacı kullanmak zorundayım. hastaneye gecen gun gittim ve 90 gunu doldurmanız gerekir dediler. bu nasıl olur anlayamadım. acıklarsanız sevinirim

  • cihangir tektaş
   08/07/2011, 01:25

   ilaç almanız için 90 gun doldurmanız gerekir dediler. düzeltir sygılarımı sunarım..

   • 08/07/2011, 09:28

    Saygılar benden efendim…
    Çok teşekkürler…

   • 08/07/2011, 11:49

    SOSYAL S_GORTALAR VE GENEL SAGLIK S_GORTASI KANUNU

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    Saglık Hizmetlerinden Yararlanma Sartları ve Katılım Payı
    Saglık hizmetlerinden yararlanma sartları
    MADDE 67- (Degisik: 17/4/2008-5754/42 md.)

    60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel saglık sigortalısı
    sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdigi tarihten itibaren on gün süreyle genel saglık
    sigortasından yararlanırlar. Bu kisilerin sigortalılık niteligini yitirdikleri tarihten geriye dogru
    bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteligini yitirdikleri tarihten
    itibaren 90 gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel saglık sigortalılıklarından
    dolayı prim borcu olup olmadıgına bakılmaksızın bakmakla yükümlü oldugu kisiler dahil
    saglık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

    Eğer sigortalı işçi 1 ay çalışıp işten ayrılmışsa 10 gün sağlıktan faydalanır. Fakat işten çıkış tarihinden geriye doğru 1 yıl içerisinde 90 günlük sigortası varsa çıkış tarihinden itibaren 90 gün sağlıktan faydalanır.

 19. recep
  21/07/2011, 12:23

  Merhabalar,

  Teyzem bağkurdan yurtdışı isteğe bağlı emeklilik imkanından faydalanarak emekli oldu. Emekli maaşını almaya başlamasına rağmen hastahaneye gittiğinde, sağlık hizmetinden faydalanamayacağı söylenmiş. Sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için bir yere mi başvuru yapması gerekiyor acaba?

  Teşekkürler,

  • 21/07/2011, 16:25

   Sayın Recep bey…
   BAĞ-KUR NEDEN ÖDEME YAPMIYOR adlı sorunuzun cevabı; Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1965 tarihinde, Bağ-Kur isimli bir kurum yoktu. Bu nedenle, Bağ-Kur emeklilerinin, yurtdışında veya Almanya’da bulundukları sırada hastalanmaları halinde, sağlık tedavilerini kendi ceplerinden ödemeleri gerekiyor. Yurtdışına sağlık hizmeti vermeyen diğer kurum da Emekli Sandığı. Bunun nedeni şu: Emekli Sandığı da 1965 yılında Maliye Bakanlığı’na bağlıydı. Maliye Bakanlığı da, sandık iştirakçileri veya emeklilerin yurtdışındaki sağlık tedavilerinin karşılanmasına yanaşmadığından, sadece SSK yurtdışına sağlık hizmeti veren kurum olarak ikili sözleşmede yer aldı.
   Durum bundan ibarettir saygı ve sevgilerimle…
   Ucnokta…

   • recep
    21/07/2011, 18:33

    Cevabınız için teşekkür ederim ancak sanırım bir yanlış anlaşılma var. Teyzem Türkiye’den emekli oldu ve maaşını almaya başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki hastaneye gittiğinde sağlık hizmetinden faydalanamamış. Benim sormak istediğimse sağlıktan faydalanabilmesi için SGK’ya kayıt falan mı yaptırması gerekiyor acaba?

    Teşekkürler,

    • 21/07/2011, 22:16

     O zaman T.C kimlik numarasını sağlıktan faydalanmaya açması gerekiyor ki bunun içinde bağlı bulunduğu bağ-kur’a gidip durumunu izah etmesi gerekiyor…
     Saygı ve sevgiler…

 20. dilara
  05/08/2011, 18:58

  ya biri bana yardım edebilir mi!!!!!! 21 yaşındaım bayanım annemın sıgortasından yararlanmak istiyorum ne yapmam lazım. yanı hangı belgeler gerekli

  • 05/08/2011, 23:41

   1- Öğrenciyseniz,
   2- Evlenmemiş ya da Dul iseniz,
   3- Sakat veya özürlü iseniz,
   Yararlanabilirsiniz Dilara hanım. Yoksa mümkün değil…
   Saygılar…
   Ucnokta…

 21. Engin
  07/08/2011, 04:06

  %13 raporum var 1998 ssk girişim 2350 gün ödenmiş günüm var 100 TL maaşım var Sağlık hizmetinden ben,eşim ve çocuğum ne zamana kadar yararlanabiliriz ?? Engin ULAŞ

 22. essin
  24/08/2011, 14:34

  mehaba kanser hastasıyım ve atom almam gerekiyor. eşim 3 ay önce işten çıktı dünde sigortadan yararlanamadığımızı öğrendik. tedavim oldukça masraflı kendimiz dışarıdan yatırıp sağlıktan nasıl yararlanabiliriz? yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür edrim..

  • 24/08/2011, 16:06

   Sevgili Esin hanım…
   Öncelikle geçmiş olsun…

   Sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girmesiyle birlikte sadece çalışanlara değil, isteğe bağlı sigortalılara ve herhangi bir işte çalışmayanlara da sağlık yardımlarından faydalanma hakkı veriliyor.
   Aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar yeşil kart almak suretiyle sağlık yardımından yararlanacak.
   Ancak, aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri;
   – Brüt asgari ücretin üçte biri (279) ile asgari ücret arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si (33,48TL),
   Tutarındaki primi kendileri ödeyecekler.
   Bunlardan;
   – Yeşil kart veren merkezler yerine doğrudan kuruma başvuranlardan, kurumun yönlendirmesi sonucunda bu merkezlerce yapılan gelir testine göre yeşil kart verilmesi uygun görülmeyenlerin, kuruma başvuru tarihinden,
   – Yeşil kart veren merkezlere başvurduğu halde, bu merkezlerce yeşil kart verilmesi uygun görülmediği bildirilenlerin, yeşil kart veren merkezlere yaptıkları başvuru tarihinden,
   – Kurumun bilgilendirmesine rağmen, gelir testi yaptırmak istemediğini beyan eden kişilerin asgari ücretin iki katı üzerinden primleri tahakkuk ettirilmek üzere kuruma yaptıkları başvuru tarihinden, itibaren genel sağlık sigortalılıkları başlayacak. Bu durumda her ne kadar aylık 153,29 YTL ödeyerek sağlık yardımı alabilmeniz mümkün ise de, asgari ücretten dahi olsa isteğe bağlı sigorta primini ayda 205 YTL olarak ödemenizi ve bunun karşılığında hem sağlıktan hem de emeklilik hakkından yararlanmanızı öneririm.
   ÖZETLE…
   Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, söz konusu karmaşayı düzeltme adına Torba Kanun’a konulan maddenin Meclis görüşmeleri sırasında çıkarıldığını söylüyor. Türkiye’de yaşayan herkesin Genel Sağlık Sigortası (GSS) altına alınmasıyla ilgili düzenlemeye geçiş süreci yaşandığını belirten bir yetkili, “1 Ocak 2012 tarihinde genel sağlık sigortası primi zorunlu olacak. Yeşil kartlılar kuruma aktarılacak. 60. maddede temel espri olarak Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşlar GSS imkanına kavuşturulacak. Hangi statülerden yararlanacakları belli olacak. Asgari ücretin üçte birinden az geliri olanların primini devlet yatıracak. Fazla olanlar ise kendileri ödeyecek.” dedi. Aynı yetkili, primin ödenmesinde gelirin esas alınacağını, gelir testine dair yönetmeliğin Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu aktardı.
   PRİM ORANLARI 33 İLE 200 LİRA ARASINDA
   1 Temmuz-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ödenecek genel sağlık sigortası aylık prim tutarları şöyle;
   – Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 837,00 TL / 3 = 279,00 TL x % 12 = 33,48 lira.
   – Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 837,00 TL x % 12 = 100,44 lira.
   – Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,837,00 TL x 2 = 1.674,00 TL x % 12 = 200,88 lira.

   Sağlık ve esenlikler dilerim….
   Ucnokta…

 23. Mustafa Tekbaş
  05/09/2011, 11:36

  Merhaba ben yurtdışında üniversite öğrencisiyim ve 23 yaşındayım.Babamın sigortasından yararlnabilir miyim? Fakat şu anda türkiyedeyim ve yanımda öğrenci belgesi vs yok yani öğrenciliğimi kanıtlayabilmem zor.Bu durumda ne yapmalıyım?

  • 05/09/2011, 12:12

   Sayın Mustafa bey…
   Yararlanabilirsiniz…
   Önemli olan Nufus İdaresinden babanızın alacağı Vukuatlı Nüfus Kayıt örneğiyle, Nüfus Cuzdan aslı ve öğrenci belgeniz ile birlikte yanınızda bulunulmasıdır…
   Kanun açık sağlık yardımlarından yararlanacak kişiler olarak başka bazı gruplar da sayılmış olmakla birlikte bakmakla yükümlü olunan kişiler şu şekilde sıralanmaktadır;
   Sigortalının kendisi,
   Sigortalı olmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
   Eşi, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
   Geçimi sigortalı tarafından sağlanan ana ve babalar sağlık yardımından yararlanabileceklerdir.

   Saygılar…
   Ucnokta…

 24. seyma
  13/09/2011, 14:27

  Merhaba,ben sigortamı 1 buçuk ay önce yaptırdım.Lakin 2 gün önce hastaneye gittiğimde sağlık hizmetlerinden yararlanmam için 60 gün hizmet süresini doldurmam gerektiğini söylediler.Sigorta yaptırırken de, bu sürenin 30 hizmet günü olduğunu söylemişlerdi.Acaba sıkıntı mı var diye düşünüyorum..2. sorum ise ben bayanım ve benim sigortam işiliyor eşim çalışmyıor o benden yararlanabilir mi? yararlanması için ne kadar süre lazım?
  Acil yardımınızı bekliyorum..
  Saygılar..

  • 13/09/2011, 17:30

   Seyma hanım…
   Eğer;
   – Geriye dönük 1 yıldan 30 günü olanlar İŞE GİRDİKLERİ GÜN,
   – Geriye dönek 1 yılda 30 günü olmayanlar işe girdikten sonra 30 günlük prim ekranlarda göründüğünde,
   – Geriye dönük 1 yılda 90 günü olanlar işten ayrılanlar ayrıldıklarında 100 gün,
   – Geriye dönük 1 yılda 90 günü olmayanlar işten ayrıldıklarında 30 günlük hizmetleri varsa 10 gün
   olorak yararlanılabiliyor…
   Siz kesinlikle yararlanırsınız…
   Eşinizde sizin gibi sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanacaktır…
   Saygılar…
   Ucnokta…

 25. asil
  22/09/2011, 21:35

  Merhaba benim sorum ben 15.05.1986 doğumluyum bildiğim kadarıyla 25 yaşına kadar öğrenci olan kişiler ailelerinin sigortasından yararlananiliyor ben açıköğretim son sınıf öğrencisitim babam emekli acaba doğum tarihimden yola çıkarak sağlık sigıortasından yararlananbilirmiyim eğer yararlanabiliyorsam ne yapmam gerek hataneye gidersem şimdiden teşekkür ederim.

  • 22/09/2011, 22:08

   Ahmet kardeşim….
   25 yaşına kadar diyorsun doğru…
   Şimdi yaşını hesaplıyalım…
   22.09.2011’deyiz
   15.05.1986 doğumlusun
   _________
   07.04.0025 şu han bulunduğun yaş. Yani 25 yaşını 4 ay geçmiş durumda olduğundan demekki faydalanamıyorsun…

   Saygılar uçnokta…

 26. veysel
  01/10/2011, 14:51

  merhaba,
  benim sigortam geçen ay 07.09.2011 tarihinde başladı. sağlık hizmetlerinde yararlanmak için 1 ay geçmesi gerekiyorsa ben ekimin sonundaki sigorta ödemesinden sonra mı sağlık hizmetlerinden yararlanabilicem, yoksa 07 ekim tarihinde yararlanmaya başlayabilirmiyim?

  Şimdiden teşekkürler,
  Saygılar

  • 01/10/2011, 21:41

   Evet başlayabilirsiniz fakat konu ile ilgili olarak ilgili firmanın muhasebesinden bir evrak almanız gerekmektedir…
   Saygılar…
   ucnokta…

 27. hatice
  01/10/2011, 16:18

  sağlık güvencem yok 18 yaşından küçüğüm eğer ben sağlık sigortasından yararlanırsam ilaç gözlü vs. şeyler nasıl ödeniyor.

  • 01/10/2011, 21:40

   Sevgili hatice…
   5510 sayılı Kanun gereğince 18 yaşından küçük olanlara GSS gereğince başkaca bir ön şart aranmaksızın sağlık yardımı verilecektir ama provizyon ihtiyacı vardır. Yani, 18 yaşından küçük olanların SGK’nın ana bilgisayarına kayıtlı (aktive edilmiş) olması gerekir. 18 yaşından küçük olanların aktivasyonu ise iki şekilde yapılmaktadır.
   1-Ana-babaları üzerinden:Kendisine bakmakla yükümlü ana veya babası emekli, çalışan veya isteğe bağlı olan çocuklarında ana-babaları üzerinden SGK ana bilgisayarına kayıt edilebilecekleri gibi,
   2-Devlet üzerinden:Kendisine bakmakla yükümlü olan ana-babası olmayan veya var olmakla birlikte SGK’ya borcu olan, GSS primleri ödenmemiş olan 18 yaşından küçükler devlet üzerine kaydedilerek SGK ana bilgisayarına kayıt edilebilmektedirler.
   Saygılar…
   UCNOKTA…

 28. seyit ahmet yüksel
  02/10/2011, 13:48

  slm ben seyit babam bagkurluydu fakat borcu nedeni ile bagkuru donduruldu annem babamın bagkurundan yararlanarak muayene oluyordu ama simdi bagkur donduruldugu icin muayene olamıyor acaba muayene olabilmesi icin devlet hastanelerinde ne yapmak gerekli bilgi verirseniz sevinirim bende sigortalıyım acaba benim üzerimden yararlanabilirmi gerekenler nelerdir bilgilerinizi rica ederim tşkler

  • 02/10/2011, 19:12

   Seyit bey…
   Öncelikle Nufüs idaresinden vukuatlı nüfüs kağıt örneği al Anne ve babana bakmakla yükümlü olduğunu ve bunların sağlık hizmetlerinden faydalandırmak istediğini söylersen tüm sağlık hizmetlerinden faydalanacaklardır…
   Sağlıcakla kalın…

   Sevgiler…
   Ucnokta…

 29. senem
  28/10/2011, 02:29

  ıyı gunler yazılarınızı okudum ve cok yardımcı bılgıler verdıgınız ıcın tesekkur ederım.
  sızden 2 bılgı ogrenmek ıstıyorum;

  1-2007 yılında daha ılk calıstıgım A fırmasındayken saglık karnesı almıstım ama hıc kullanmaya ıhtıyacım olmadı.karnenın ustunde A fırma bılgılerı mevcut.

  30,09,2011 tarıhı ıtıbarı ıle 1,5 senedır calıstıgım B sırketinden ayrıldım. suan muayene olmam gerekıyor. 90+10 gun ısten cıkarıldıktan sonra kullanabılcegımı yazmıssınız. suan saglık problemım mevcut kontrol gerekıyor ; devlet hastanelerınde veya ozel hastanelerde saglık karnesıyle gıtsem sıgortadan faydalanabılırmıyım?
  2007 de alınmıs saglık karnesının usunde A sırketının yazması her hangı bır engel olusturur mu sadece tc kımlık numaramı vererek yararlanabılırmıyım?

  karnemın olması saglık hızmetı yararlanmaya acık oldugunu mu gosterır ?

  yararlanmak ıcın ne yapmam gerekır?

  2- annem dul bır bayandır, dedemden dolayı emeklı sandıgını kullanabılıryor? benım sıgortamdan da yararlanabılır mı?
  emeklı sandıgı ıle ssk nın saglık avantajları aynımıdır?

  bılgılendırısenız sevınırım

  • 01/11/2011, 09:02

   Sağlık karnelerinin kullanım süresi 1 yıldır. Bir yıl sonunda vizesi yapılmayan sağlık karneleri geçersizdir.

   AKTİF SİGORTALILAR İÇİN
   Talep Formu (Tarım Sigortalıları için – Esnaf Sigortalıları için )
   Sigortalılık Belgesi (Tarım Sigortalıları için 1 -Tarım Sigortalıları için 2 – Esnaf Sigortalıları için)
   Tüm hak sahipleri için vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yalnızca sigortalının kendisi için karne talep edilmesi halinde nüfus cüzdan fotokopisi yeterlidir.)
   Aktif sigortalılar için hesap ekstresi (Varsa hesaba geçmeyen ödemelerine ilişkin makbuzlar)
   1 adet fotoğraf (7 yaşından büyükler için)
   18 yaşını doldurmuş öğrenimde bulunan çocuklar için
   – Öğrenim Belgesi
   – Sosyal güvenlik kurumları kayıtları
   Geçimi sigortalı tarafından sağlanan eş, ana, baba ve 18 yaşını geçmiş evli olmayan, geçimini sağlayacak başka geliri bulunmayan kız çocukları için;
   – Talep sahibi sigortalıdan alınacak, bakmakla yükümlü olduğuna ve geçimlerinin kendisi tarafından sağladığına ilişkin taahhütname,
   – Sosyal güvenlik kurumları kayıtları
   – 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alıp almadıklarına dair belge,
   18 yaşını dolduran çalışamayacak durumda malul bulunan çocuklar için tam teşekküllü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan ve Bağ-Kur Sağlık Kurulunca kabul edilen sağlık kurulu raporu. (Vize talep tarihinde, daha önce Bağ-Kur Sağlık Kurulunca kabul edilen malullüğün geçerli olması durumunda istenmez)

   EMEKLİ SİGORTALILAR ve ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR İÇİN
   Kurumumuzdan yaşlılık ve malullük aylığı almakta olanların kendi karnelerinin vize yapılmasına gerek yoktur.(Vizeden muaf)

   18 yaşını doldurmamış haksahiplerinin karnelerine, 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar kullanılabilecek şekilde vize yapılır.

   Ayrıca; durumlarında meydana gelecek olan değişiklikleri bildireceklerine ilişkin talep formunun ilgili bölümünü doldurarak taahhütte bulunmaları halinde eşlerine ait sağlık karneleri de vizeden muaftır.

   Talep Formu (Tarım Sigortalıları için – Esnaf Sigortalıları için )
   Tüm hak sahipleri için vukuatlı nüfus kayıt örneği
   18 yaşını doldurmuş öğrenimde bulunan çocuklar için,
   – Öğrenim Belgesi
   – Sosyal güvenlik kurumları kayıtları
   Geçimi sigortalı tarafından sağlanan eş, ana, baba ve 18 yaşını geçmiş evli olmayan, geçimini sağlayacak başka geliri bulunmayan kız çocukları için;
   – Talep sahibi sigortalıdan alınacak, bakmakla yükümlü olduğuna ve geçimlerinin kendisi tarafından sağladığına ilişkin taahhütname,
   – Sosyal güvenlik kurumları kayıtları
   – 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alıp almadıklarına dair belge,
   18 yaşını dolduran çalışamayacak durumda malul bulunan çocuklar için tam teşekküllü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan ve Bağ-Kur Sağlık Kurulunca kabul edilen sağlık kurulu raporu. (Vize talep tarihinde, daha önce Bağ-Kur Sağlık Kurulunca kabul edilen malullüğün geçerli olması durumunda istenmez)

   Sağlık Karnesinin verilmesi, vize edilmesi ve yenilenmesi sırasında yukarıda belirtilen belgelerden elektronik/internet ortamında temin edilebilenler istenmez.
   _____________________
   Saygıyla..
   Ucnokta…

 30. sadık
  15/11/2011, 17:47

  iyi günler..
  yaklaşık 10 yıladır sigortalı bir işte çalışmıyorum.ve yeniden sigortalı bir işe girdim daha bir kaç gün oluyor.eşim ne kadar zaman sonra faydalanabilir benim sigortamdan….

 31. yasemin
  29/11/2011, 21:46

  9cu ayda bı fırmada 2 hafta çalıştım full time olarak ordan çıktğimın ertesi günü part time olarak 2 aydır farklı fırmada çalşıyorum astım hastasıyım ılacı sağlık ocaği yazmıyor ve diş ağrım var ssk dan yararlanabılır mıyım?şimdiden teşekkürler

 32. gülten
  12/12/2011, 13:34

  merhabalar,
  Ben gülten, beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum.0cak 2012’de 29 yaşıma giricem.ünv. mezunuyum.ancak şu anda çalışmıyorum. ünv.ye 200’3te girdim.1 Ekim 2008’den önce babamın sigortasınfdan faydalanıyordum.ama çıkan bu yeni yasayla kafam karıştı kendi durumumla ilgili.bu arada evlenip boşandım.1 ekim 2008den önce babamın sağlık sigortasından faydalanırken, şu anda bekar çalışmayan bir bayan olarak babamın sigortasından yine faydalanabilir miyim????

  • 15/12/2011, 11:09

   Sevgili Gülten hanım.
   Kanun maddesi açık ve kesinlikle faydalanabilirsiniz ve bunun ile ilgili en yakın SGK merkezine başvurabilirsiniz…

 33. eren
  14/12/2011, 23:54

  Selam Kardeşim benim sorunum 07.10.1992 doğumluyum açık öğretlim lisesinde okuyorum annemin ve babamın sigortasından faydalanamıyorum .
  Maruzatım ise kalbim ile ilgili sorunlarım var ama bakınamıyorum sigortam olmadığı için
  Senden almak istediğim bilgi ise nasıl muayene olabilirim.
  Çok acil muayene olmam lazım kendimi sigortalı yaptırmanın bir yolu varmıdır acaba yeşil kart harici?
  Şimdiden teşekkürler.

  • 15/12/2011, 11:58

   Selam kardeşim…
   Annen veya baban çalıştıklarını söylüyorsun ikisinden biri farketmez nüfus idaresinden alacağı bir Vukuatlı Nüfus kağıt örneği ile en yakın SGK giderek sağlıktan faydalanmak için T.C kimlik numaralarını bildirmenizdir..
   Geçmiş olsun dileklerimle…
   Saygılar…

 34. ferhat
  18/12/2011, 03:19

  slm öncelikle beni bilgilen dire bilir misiniz ben bağkur luyum ama pirimmi hiç ödeyemiyorum ve arti 8 miyyar borçluyum bağkura eşim de sigor tasiz napmam gere kiyo sağlik tan yalarlana bilmem için bağkur pirimim sayıyor ben hep borç lanıyorum ama sağlik tan yalarlan mam için nap malıyım borcu taksit lerdirsem de ödeme durumum yok

  • 28/12/2011, 22:23

   Yapılacak birşey yok sevgili ferhat…
   Sağlıktan faydalanabilmeniz için öncelikle bağ-kur primlerinizi düzenli ödemeniz gerekiyor. Diğer taraftan borcunuz kanunen öyle veya böyle sizden mutlaka talep edilecektir…
   Saygılar.
   Ucnokta…

 35. meltem
  19/12/2011, 16:44

  merhaba.
  Erkek kardeşim 02.01.1993 doğumlu.babam ssk emeklisi.kardeşim akşam lisesinde okuyor.sgk danışma hattını aradığımda babamın sigortasından faydalanamayacağını çünkü akşam lisesinin açık öğretim dengi olduğunu söyledirler.fakat burada okuduklarım arasında açık öğretim okuyanlarında yaş dolmadığı müddetce faydalanabileceği yazıyor.kafam karıştı.
  şimdi 02.01.1993 doğumlu akşam lisesinde öğrenci olan kardeşim babamın ssksından faydalanamıyormu?
  yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • 28/12/2011, 22:26

   Her öğrenci sağlık hizmetlerinden faydalanır.
   Bunun açığı kapalısı yok sevgili meltem…
   Öğrenci belgesi ile birlikte Babanız en kısa zamanda Nüfus idaresinden alacağı ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ni emekli olduğu en yakın sosyal güvenlik kuruluşuna verip siz cocuklarınızın sağlığını açtırmasıdır…
   Saygılar.
   Uçnokta…

 36. tekin
  20/12/2011, 12:15

  arkadaşım merhaba, ben mayıs ayında askerden geldim, 12.08.2011 de sigortam başlatıldı, 11.10.2011 tarihinde de işten ayrıdımm yaklaşık 61 gün prim yatmış gözüküyor..şuan hastayım sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim..2011 yılın da başka prim yok!!

  • 28/12/2011, 22:22

   5510 sayılı Yasa’nın 67. maddesinin 4. fıkrasında, “60. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.” hükümleri ile amirdir.

 37. meltem
  20/12/2011, 22:19

  merhaba ben dün bir soru sormuştum ancak sayfada yok bugün.02.01.1993 doğumlu erkek kardeşim akşam lisesinde okuyor.babam ssk emeklisi.babamın ssksından faydalanabilirmi?

  • 28/12/2011, 22:27

   Sevgili Meltem…
   Cevabınızı aşağıda verdim…
   Saygıyla.
   Ucnokta…

 38. güllaç
  21/12/2011, 22:21

  merhaba ben 24 yaşında üniversite mezunu bir bayanım,vefat etmiş babamın sağlık güvencesinden faydalanıyordum,fakat sigortalı bir işte yaklaşık 6 ay çalıştım, şimdi tekrar babamın sağlık güvencesine dönebilir miyim?

  • 28/12/2011, 22:28

   Kesinlikle faydalanırsınız.
   En yakın zamanda bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuna başvurun.
   Saygılar…
   Uçnokta…

 39. menekşe
  24/12/2011, 00:42

  Merhabalar benim de sizden öğrenmek istediğim bir şey var.Ben üniversite öğrencisiyim annemin sağlık sigortasından yararlanıyorum.Fakat part time bir işe başlayacağım yatan sigortamla hala annemden yaralanmaya devam edebilir miyim ??
  İlginiz için teşekkürler…

  • 28/12/2011, 22:29

   Hayır tam veya yarım gün çalıştığınız durumda annenizin sağlık sigortasından faydalanmanız kesilir.
   Sevgiler…
   Ucnokta…

 40. ayşe
  02/01/2012, 14:35

  merhaba ben 19 yaşındayım yaralandım hastanedyim ünüversiteye hazırlanıyorum sgk yok ailemden yararlanma şansım varmı veya başka şekile nasıl hastane ücretini ödeyebilirim böyle bir birim varmı acilll

  • 08/01/2012, 11:15

   Hayır faydalanamazsınız…
   Faydalanabilmeniz için öncelikle öğrenci olmanız gerekmektedir…

 41. merve
  02/01/2012, 20:45

  merhabalar.2 ocak 2012 ye kadar eşimden bağkurlu olarak bakılıyordum.ancak 2 ocak itibarıyla bağkura çalışan olarak girişim yapıldı.tüp bebek tedavim var.sağlıktan ne zaman yararlanabilirim.teşekkürler…

  • 08/01/2012, 11:16

   Hemen faydalanabilirsiniz. Yeterki bağ_kur prim borcunuz olmasın…

 42. isa
  03/01/2012, 17:02

  ben esnafım bagkurluyum ama 2005 yılından berı yatıramıyorum prim borcum var saglık sigortasından yararlana bilirmiyim saygılar

  • 08/01/2012, 11:11

   Prim borçlarınızı ödedikten sonra ancak sağlık sigortasından faydalanabilirsiniz…
   Yanı sıfır borç, tam sağlık…

 43. mesut
  04/01/2012, 16:34

  merheba herkese…benim 15 günlük sigortam var arkadaslar yasım 21 okumuyorum ve suan calısmamaktayım….ssk kayıtlıyım benim şimdi genel saglık sigortasına basvurmam gereklimi gerekliyse nasıl basvuru yapmalıyım…

  • 08/01/2012, 11:10

   Hayır tam ay sigortalı gözüküyorsanız hiçbir yere başvurmanız veyap prim ödemeniz gerekmiyor…

   • mesut
    09/01/2012, 23:50

    15 günlük benim bir sorun olmaz dimi…

 44. hakan
  04/01/2012, 20:02

  Merhaba. Ben 1988 doğumluyum ve 2010 yılında üniversiteden mezun oldum. Şu anda işsizim ve ailemin yanında kalıyorum. Babam devlet memuru.Üniversiteden mezun olana kadar babamın sağlık sigortasından yararlanıyordum. Fakat, bu yeni çıkan genel sağlık sigortasına göre, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için SGK merkezine kayıt olup prim mi ödemem gerekiyor?

 45. Ramazan dinc
  05/01/2012, 00:34

  Merhaba,yurtdisinda yasayan turk vatandaslari saglik hizmetlerinden faydalana bilir mi ve nasil faydalanabilir.tesekurler

 46. Kenan Macit
  06/01/2012, 16:17

  19 yaşına girdim lise mezunuyum. ünüversiteye hazırlanıyorum. babam emekli gss faydalanabilmem için ne yapmam lazım ? Gss’ye başvurmazsam ceza alırmıyım ?

  • 08/01/2012, 11:04

   Kenan kardeşim.
   18 yaşını geçmişsin ve bu nedenle Üniversiteyi kazındıktan sonra. Baban Vukuatlı Nüfus Kağıt örneğini Nüfus idaresinden alıp bağlı bulunduğu SGK’na başvurarak sizin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına açacaktır…
   Sevgiyle…

  • 08/01/2012, 11:13

   Hiç birşey yapamazsınız.
   Yararlanabilmeniz için öğrenci olmanız gerekmektedir…

 47. Ahmet Dündar
  11/01/2012, 00:19

  merhaba eşim mart 2011 de iş başı yaptı fakat şu ana kadar yatan primi 124 gündür.Şirket durumunun iyi olmaması sebebi ile ücretsiz izne çıkardı Sigorta primi parça parça yattı ay içinde hiç 30 yatan ay yok.En son aralık 2011 de 10 günlük bir primi görünüyor.Şirket bu durumun 5 – 6 ay kadar sürebileceğini ve bu süre zarfında ücretsiz izinli olarak gösterileceğini söyledi.Eşim aynı zamanda hamile.Bu durumda eşim ücretsiz izinli iken doğum yapacak.Sizden ricam eşim ne kadar süre kendi sigortasından yararlanabilir.Ve bu 4 aylık rapor parasından yararlanabilirmi.Şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım…

  • 11/01/2012, 11:16

   Sevgili Ahmet bey…
   Durumunuzu anlıyorum.
   Bu şekilde bir sigortalılık gerçekten olacak şey değil. Aslında işyerinin bağlı bulunduğu SGK bunu istese çok rahat tespit edebilir.
   Neyse konusumuza sağlık hizmetlerinden faydalanma şartları kanunda açık olarak belirlenmiş. “Sigortalı işçi 1 ay çalışıp işten ayrılmışsa 10 gün sağlıktan faydalanır. Fakat işten çıkış tarihinden geriye doğru 1 yıl içerisinde 90 günlük sigortası varsa çıkış tarihinden itibaren 90 gün sağlıktan faydalanır”.
   Bu nedenle durumunuz ile ilgili olarak;
   1-Bağlı bulunduğunuz en yakın SGK’a başvurup durumunuz ile ilgili olarak şikayette bulunabilirsizin.
   2-30 gün çalıştığınıza ve primlerinizin eksik bildirildiğine dair mahkeye Tespit davası açabilirsiniz.
   3-Son olarak eşiniz işverene durumunu izah edip sigortasını doğum süresi boyunca tam yatırması konusunda ikna etmesidir.
   Saygılar…

 48. gülşah tas
  11/01/2012, 14:31

  yeni işten cıktım evlilik akdiyle şimdi saglık guvencem eski sistemde 6 ay devam ediyordu yeni yasadada bu böylemi yada ne yapmam lazım yazarmısınız.
  bir sorum daha olcak daha önce işsizlik masına hak kazanmıstım daha önceki iş yerim iflas etmişti sadece 1,5 ay aldım maası 6 ay alabiliyordum iş bulunca almadım şimdi geriye kalan bu hakımı alabilirmiyim nereye basvurmam lazım yardımcı olurmusunuz tesekurler

  • 13/01/2012, 01:15

   Gülşah hanım…
   Eğer sigortalı işçi 1 ay çalışıp işten ayrılmışsa 10 gün sağlıktan faydalanır. Fakat işten çıkış tarihinden geriye doğru 1 yıl içerisinde 90 günlük sigortası varsa çıkış tarihinden itibaren 90 gün sağlıktan faydalanır.
   Ucnokta…

 49. nazlı
  11/01/2012, 15:25

  merhaba ben 22 yasında üniversite ögrencisyım babamın bagkura borcu oldugundan dolayı unıversıteden yararlanıyordum saglık kurumu olarak fakat sımdi genel saglık sıgortasından dolayı kestıler unıversıteden yararlanamıyorum babamın bırcu oldugu halde ben suan genel saglık sıgortasından yararlanabılırmym acılll cevabınızı beklıyorum

  • 13/01/2012, 01:17

   Sevgili Nazlı…
   Evet babanızın bağ_kur borcundan dolayı faydalanamazsınız. Fakat borç ödendikten sonra yararlanabilirsiniz.
   Saygılar…
   Ucnokta…

 50. serkan
  11/01/2012, 16:36

  iyi günler ben 28 yasında erkek üniversite öğrencisiyim calısmıyorum sigortalı bı ısım yok babam vefat etti annem ve kız kardesım var annem babmın masasını alıyo kardesım calsıyo ben baska bı ılde üniversitde okuyorum aılemle kalmıyorum daha önce sağlık hizmetimi üniversiteden karslıyodum sımdı yenı yasayla napmam gerekıyor paramı odeyecem zaten kendımı zor gecındırıyorum ünv bu sene bıtcek ne yapmam gerekıo lutfen acıl yadırmcı olunuz

  • 13/01/2012, 01:19

   Yapmanız gereken tek şey anneniz T.C kimlik numaranızı en yakın sosyal güvenlik kurumuna başvurarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya açtırmaktır…
   Ucnokta…

 51. Melek Isıkan
  12/01/2012, 02:14

  Merhaba,
  Oğlum, 86 doğumlu. AÖF (4 yıllık) 2011 eğitim yılında mezun oldu. Hiç çalışmadı. Malum hem işsizlik hemde talebe olması sevbebiyle. Bugün de 1 aylık asker. Bir kaç yıl önce babası isteğe bağlı sigorta başlatmıştı. 2 belkide 3 ay prim ödemiş olabilir. Ben emekliyim eşimden boşandım. GSS kanununa göre oğlum uygulamanın neresinde duruyor ?
  Bilgilendirirseniz sevinirim.
  Melek ISIKAN

  • 13/01/2012, 01:21

   Sevgili Melek hanım…
   Yapmanız gereken tek şey oğlunuzu T.C kimlik numarasını size bağlı olan en yakın SGK giderek durumunuzu belirtip sağlık hizmetine açtırmaktır…
   Saygılar…
   Ucnokta…

 52. gülşen
  14/01/2012, 14:03

  merhaba ben 1988 doğumlu bir kızım ve üniversiteden 2011 senesinde mezun oldum.hiç çalışmadım ve şu anda da işsizim. babamın bağkur borcu vardı yapılandırdı ve eylülden beri bu yapılandırmış olduğu taksitleri de yatıramıyor.ben gss ye başvurmak zorunda mıyım ve ayrıca 1991 doğumlu üni.de okuyan bir kız kardeşim de var o da gss ye başvurmak zorunda mı acil bilgilendirirseniz sevinirim.

  • 16/01/2012, 20:34

   Evet sevgili Gülşen hanım kesinlikle GSS’ye bavurmak zorundasınız.
   Kardeşiniz ise babanızın sosyal güvenliğinden faydalanabilir ancak babanız da yapılandırmayı muhtemelen bozduğu için GSS’ye başvurmak zorunda…
   Sevgi ve saygılarım…
   Ucnokta…

 53. şenol anar
  14/01/2012, 23:48

  selamlar önceliklebizlere yardımcı oldugunuz icin çok teşekürler hanımımı çifci bagkuru yaptırdım ve pirimler yatıyo 6 ay oldu ben vecocullarım saglıkdan yararlanabilirmi benim işim yok vekendimin sıgortadan günüm doldu yaşı bekliyorum ayrıca eşimin adına işyeri acacagım cifci bagkuru devam edermi yoksa normal esnaf bagkuramı gecer teşekkürler

  • 16/01/2012, 20:32

   Eşinizin çocukları çiftçi bağ_kurundan ancak 18 yaşına kadar yararlanabilir. Fakat öğrencilerse 25 yaşına kadar faydalanabilirler.
   Eşinizin adına işyeri acarsanız çiftçi bağ_kuru devam etmez esnaf bağ_kuruna döner…
   Saygı ve sevgilerimle…
   Ucnokta…

 54. burcu
  16/01/2012, 23:03

  merhaba ben 31.07.1986 doğumluyum.üniversite mezunu ve işsizim.bugune kadar babamın sağlık sigortasından faydalanıyordum. yeni çıkan yasayla bende gss ye başvurmak zorunda mıyım yoksa babamın sigortasından hala faydalanabılıyor muyum?teşekkürler

  • 17/01/2012, 23:40

   Okulunuz bittiği için babanızın sağlık sigortasından faydalanamazsınız. Yeni çıkan yasa ile bu ay sonuna kadar mutlaka gss’ya başvurmak zorundasınız Burcu hanım…

 55. junior
  17/01/2012, 12:59

  merhaba ben 22 yaşında bir bayanım eşimin bağkura borcu var ve sağlıktan yararlanamıyoruz fakat ben şu an hamileyim.sağlıktan yararlanmak için benim sigortamı isteğe bağlı veya çiftçi olarak başlatmak istiyoruz.sigortamı başlattığımda ne kadar sürede sağlıktan yararlanabilirim,eşim benim sağlık sigortamdan yararlanabilirmi ve doğacak çocuğum annenin sigortasından yararlanabilirmi?bilgilendirirseniz çok sevinirim.teşekkürler.

  • 17/01/2012, 23:38

   Sigortanızı başlattıktan bir ay sonra siz ve doğacak bebeğiniz faydalanabilir…

 56. davut
  17/01/2012, 14:48

  iyi günler üniv yeni mezun oldum 24 yaşındayım ailemin sağlık sigortasından yararlanıyorum (emekli sandığı)gelir testini 25 yaşından sonramı yaptırmam gerekir yoksa şimdi mi teşekkürler

  • 17/01/2012, 23:37

   Ay sonuna kadar yaptırmanız gerekiyor sevgili Davut…
   Saygılar..

 57. aygüner
  18/01/2012, 11:18

  iyi günler ben ssk emeklisiyim 10 sene oldu emekliligime 54 yaşındayım eşim 1955 dogumlu 2yıldır felç hastası şuan 5 aydır sosyalhizmetlerin kurumunda bakımı oluyor eşimin hiçbir sosyal güvencesiyok benim saglıgımdan faydalanıyor bizim budurumumuzda degişiklik olaçakmı ne yapmalıyız iyigünler.

  • 18/01/2012, 21:14

   Her hangi birşey yapmanıza gerek yok ve eşiniz sizin sağlık güvencesinden faydalanmaya devam edecek Aygüner…
   Saygılar…

 58. doğan
  18/01/2012, 12:07

  merhaba ben 25.02.1992 dogumluyum part time olarak çalsııyorum aynı zamanda üniversite ögrencisiyim hastenye gittigimde saglıktan yararlanabilcekmiyim tsk..

  • 18/01/2012, 21:16

   Part time çalışanlar ek gss primi ödemek zorunda olduğundan ancak bu ödendiğinde sağlıktan faydalanabilirsiniz…

 59. ERHAN
  18/01/2012, 13:12

  Uzun süredir BAĞ-KUR primlerimi ödeyemiyorum ve yüklü bir borcum var, bu durumda Ben.eşim ve 8 yaşındaki kızım G.S.S’dan faydalanabilirmiyiz ?

  İLGİNİZE VE BİLGİLERİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.
  ERHAN

  • 18/01/2012, 21:17

   Sevgili Erhan bey…
   Eşiniz, kızınız ve sizin sağlıktan faydalanabilmeniz için kuruma borcunuz olmaması gerekiyor. Bu nedenle borcunuz olduğu sürece sağlıktan faydalanamayacaksınız…
   Saygılar…

 60. Duygu
  18/01/2012, 14:46

  Merhaba Ben 03.04.1984 doğumluyum. 28 yaşına girdim üniversitede okuyorum .Bu gune kadar babamın emekli sandığından faydalanıyordum. Yeni çıkan yasayla bende gss ye başvurmak zorunda mıyım yoksa babamın sigortasından hala faydalanabılecekmiyim? teşekkürler…

  • 18/01/2012, 21:18

   25 yaşını geçtiğinizden dolayı gss’ya ay sonuna kadar başvurmak zorundasınız sevgil Duygu…
   Saygılar…

 61. naz
  18/01/2012, 16:14

  merhaba ben üniversite öğrencisiyi annem babamın sigotası yok 20 yasındayım genel saglık sigortasından nasıl yararlanıcam daha önce okuldan yararlanıyodum sımdı bana gelir testi yapacaklar mıs buna göre prim mi ödemem lazım?? ben sadece kendımı yapıcam ailemi degıl yani benım bi gelırım yok yine de ödeyecek miyim merak ediyorum eger ödeyeceksem basvurmak istemıyorum basvurmazsam ne olur bilgi verirseniz çok sevinirim??.. acil fakat..

  • 18/01/2012, 21:20

   Sevgili naz…
   Anne ve Babanızdan dolayı sağlık yardımından faydalanamadığınızdan dolayı sizin ay sonuna kadar size en yakın SGK’na başvurarar GSS yaptırmanız gerekmektedir…
   Saygıyla…

 62. şengül
  18/01/2012, 23:17

  slm.lar 37 yaşında bir bayanım çalışmıyorum sağlıktan nasıl yararlanabilirim yapmam fereken nedir bir yol gösterirsenin memnun olurum yarın başvurmak istiyorum

  • 21/01/2012, 01:07

   Sevgili Şengül hanım. İlk yapmanız gereken size en yakı Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek Sağlık Sigortasından faydalanma talebin/isteğin olmalıdır…
   Sevgiyle…

 63. Duygu
  19/01/2012, 13:08

  Tekrar iyi günler 31 ekim 2008 de 18 yaşını doldurduğum için gss yaptırmama gerek olmadığını söylediler.Ancak 2008 yılından sonra 18 yaşını dolduran kız öğrencilerin pirim ödeyeceklerini söylediler. Yaşı büyük olan yüksek lisans yapan arkadaşlarım özellikle dikkat etmesi gerekmektedir …

  • 21/01/2012, 01:09

   Sevgili Duygu.
   Durumunuz gereği il yapmanız gereken size en yakın Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek Genel Sağlık Sigortasından faydalanma talebi olmalıdır…
   Sevgiyle…

 64. sezai
  19/01/2012, 23:32

  slm ben necati sigortasız günlükçü çalışıyorum sizden 35 tl yatırıp sağlıktan nasıl yararlanırım nereye başvurmalıyım ve ne yapmalıyım beni bilgilendirirseniz sevinirim imdiden teşekkürler ALLAH razıolsun.

  • 21/01/2012, 01:10

   Sayın Sezai bey.
   Sizin durumunuzda olanların yapması gereken ay sonuna kadar (31 Ocak 2012) mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumuna gederek Genel Sağlık Sigortası talebiniz olmalıdır…
   Saygıyla…

 65. sezai
  19/01/2012, 23:41

  işsizlik ödeneği ile 35 tl yatırıp sağlıktan nasıl yararlanırım ne yapmalıyım nereye başvurmalıyım bilgilendirirseniz sevinirim lütfen haber verirmislnlz

  • 21/01/2012, 01:11

   Sayın Sezai bey.
   Sizin durumunuzda olanların yapması gereken ay sonuna kadar (31 Ocak 2012) mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumuna gederek Genel Sağlık Sigortası talebiniz olmalıdır…
   Saygıyla…

 66. murat kılıç
  23/01/2012, 13:35

  merhabalar ben 04,12,1987 doğumluyum açıköğretim 3. sınıfta bulunmaktayım gss için ne yapmam gerekli yaşım 24 başvuru yapmam gereklimi herhangi bir yerde çalışmıyorum.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim..

  • 25/01/2012, 23:25

   Eğer anne ve babanızın bir emekliliği ve sigortalılığı yoksa gss’ya başvuracaksınız…

 67. osman
  23/01/2012, 15:49

  iyi çalışmalar,

  ben 3 yıldır çalışmıyorum, eşim bankada çalışıyor eş üzerinden genel sağlık sigortasından faydalanabilirmiyim.syg.

  osman demir

  • 25/01/2012, 23:24

   Faydalanabilmeniz için eşiniz emekli sağlığından sizin T.C kimlik numarasını kaydettirdiğinde faydalanacaksınızdır…
   Saygılar…

 68. murat
  24/01/2012, 13:38

  merhabalar ben açıkögretim 3. sınıf ögrencisiyim. 04.12,1987 DOĞUMLUYUM. yani 24 yaşındayım babamın sigortasına bağlıyım.babam emekli. GSS için herhangi bir işlem yapmam gerekiyormu

  • 25/01/2012, 23:23

   Öğrenci olduğunuzdan 25 yaşına kadar faydalanacaksınız.
   Saygılar…

 69. merve
  24/01/2012, 16:51

  mrb bn 18 yaşını doldurdum ünversite okuyorum babamın sigortasından yararlanmak için hangi belgelere ihtiyacım var bilgilendirirseniz çok sevinirim…

  • 25/01/2012, 23:22

   25 yaşına kadar öğrenci olduğunuzdan babanızın genel sağlık sigortasınıdan faydalanacaksınız.
   Saygılar…

 70. Koray Tek
  24/01/2012, 22:39

  Selamlar babam ssk emeklisi, ben açıköğretim üniversite 1.sınıfım 15.08.1989 doğumluyum.Benim gss için başvurmama gerek var mı?

  • 25/01/2012, 23:22

   25 yaşına kadar öğrenci olduğunuzdan dolayı babanızın sağlık sigortasından faydalanabilirsiniz…
   Saygılar..

 71. tevfik
  25/01/2012, 18:13

  iyi akşamar ben tevfik 21 yaşındayım askerden yeni geldim. sigortasız olanların sgk ya kayıt yaptırıp saglıktan yarlanacaklarını duydum ailem le yaşıyorum babam kendişi bu işlemi yapmış benimde yapmama gerek var mı? gerek varsa ikamet ettigim yerde degilim başka bi il den yada ilçeden aynı işlemi yapabilirmiyim teşekkür ediyorum…

  • 25/01/2012, 23:21

   Sizde mutlaka yaptıracaksınız Tevfik bey…
   Saygılar.

 72. osman
  26/01/2012, 14:20

  yi çalışmalar, daha önce sorduğum soruya ilave olarak
  ben 3 yıldır çalışmıyorum, eşim Özel bir bankada çalışıyor özel bankaların sandıklarına üye olan eşim üzerinden genel sağlık sigortasından faydalanabilirmiyim.syg.
  osman demir

 73. samet
  26/01/2012, 21:01

  slm ben samet aöl ye yeni kayıt oldum 18 yaşımı dldurdum sağlık gvencem yok bababmın sıgortasından faydalanabilirmiyim veya napmam lazım bana yardımcı oluesanız çok i olur

  • 27/01/2012, 01:30

   Babanın sigortasından faydalanamazsınız en kısa zamanda gss’dan yararlanmanız gerekmektedir…

 74. EDA
  27/01/2012, 19:04

  merhaba. 21 yaşındayım ve üniversite öğrencisiyim. part time çalışıyorum ve sigortam ayda 8 gün yatıyor. Babam emekli.

  Pirim yatırmam gerekiyor mu? yoksa babamın üzerinden yararlanabilir miyim?
  Pirim yatırmak zorundaysam, yatırmazsam ne olur? Yatırmam gereken pirimi nereye yatırmalıyım?

  Teşekkürler

  • 27/01/2012, 19:15

   Evet yatırmanız gerekli sevgili Eda…
   Saygılar…

   • EDA
    27/01/2012, 19:24

    sigortamı 30 güne tamamlamam gerekiyor mu?

 75. 27/01/2012, 21:40

  merhaba arkadaşlar ben 21 yaşındayım lise mezunuyum üniversiteye hazırlanıyorum sağlıktan yararlanmak için ne yapmam lazım cevap

  • 27/01/2012, 21:59

   Sevgili Hüseyin.
   Acilen Genel Sağlık Sigortasına başvurarak kaydını yaptırman gerekiyor.
   Saygılar…

 76. Ahmet Dündar
  30/01/2012, 10:58

  merhaba size bi sorum olacaktı.Kardeşim 22 yaşında %12 özürlü raporu var.Babam rahmetli acaba babamın maaşından faydalanabilirmi…

 77. Ahmet Dündar
  30/01/2012, 11:00

  Kusura bakmayın bir sorum daha olcaktı.Diğer kardeşim şu an yurt dışında öğrenim görmekte ve senede sadece 10 günlüğüne buraya gelmekte.Genel sağlık sigortası için bildiri geldi ne yapmamız gerekiyor.Şimdiden çok teşekkür eder saygılar sunarım…

 78. İbrahim
  31/01/2012, 17:33

  Babam benim sigortamdan yararlanıyor ve devlet hastanesinde yatıyor. Yatan hastalar bedava ilaç alıyor. 10 gün önce aldık ama şimdi vermiyorlar.
  Çünkü babamın müstehaklik bilgisinde: “son bir yıl içinde 30 gün gss prim gün sayısı olmadığı için provizyon verilememıstir” yazıyor.

  Anladığım kadarıyla babam benim sigortadan yararlanamıyor. Benim düşüncem doğru mu? Ve ne gibi işlem yapmam gerekiyor?

  • 31/01/2012, 20:17

   Anlıyorum İbrahim…
   En kısa SGK’na giderek durumunu izah etmek ve çözüm aramak…
   Saygılar…

 79. barış
  01/02/2012, 00:19

  merhabalar..e devletden sısteme baktıgımda 4a da kayıtlı gozukmuyorum..ama 1996 senesınden sigorta baslangıcım var ve daha sonra 5.6 aylık farklı bi işyerinden sigortalıydım..ama suanda sigortalı gözukmuyorum bu konuda ne yapmam lazım yardımcı olursanız memnun olurum… teşekkürler

  • 01/02/2012, 09:57

   Yapmanız gereken en yakın SGK’na giderek Genel Sağlık Sigortası tescilinizi yaptırmanız…

 80. İbrahim
  01/02/2012, 11:51

  Teşekkürler. Sabahtan sgk’ya gidip yeniden sağlık aktivasyonu yaptım. Benim durumumda olanlar yani “evlattan yararlanan anne ve babalar” otomatik sistemden düşürülmüş ve gss’ye tabi tutulmuşlar. Eğer babalarının 18 yaşından küçük çocukları var ise, evladının sigortasından yararlanamıyor ve direk olarak kaymakamlığa gidip gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Eğer aksi ise 18 yaşından küçük çocuğu yoksa evladı kimliklerle birlikte sgkya gidip yeniden anne ve babasının sağlık aktıvasyonunu yaptırması gerekiyor. Sigortalının kendi eşi ve çocuklarında herhangi bir sıkıntı yok başvuruyada gerek yok. 🙂

 81. osman
  01/02/2012, 16:17

  osman :

  yi çalışmalar, daha önce sorduğum soruya ilave olarak
  ben 3 yıldır çalışmıyorum, eşim Özel bir bankada çalışıyor özel bankaların sandıklarına üye olan eşim üzerinden genel sağlık sigortasından faydalanabilirmiyim.syg.
  osman demir

  cevap alamadım yardımcı olursanız sevinirim.

 82. mehtap
  05/02/2012, 21:28

  merhaba babam almanyadan emekli. şu an türkiyede yaşıyoruz, ben 26 yaşındayım ve bugüne dek babamın emeklilik sigortası aracılığıyla sağlık hizmetlerinden faydalandım. bildiğim kadarıyla almanyadan emekli kişilerin kız çocukları bekar oldukları sürece veya çalışmadıklaarı (sigortaları ödenmediği sürece) anne-babalarının sigortasından faydalanarak sağlık hizmeti alabiliyorlar. bu bilgi kesin midir? her yıl almanyadan bir belge geliyor ve bu belgede adım geçiyor, biz de türkiyeden sosyal güvencem olmadığımı onaylayarak geri yolluyoruz. eğer babamın sigortasından faydalanamasaydım buna dair bir uyarı alırdık diye düşünüyorum. burada üniversite öğrencisiyim. yeni çıkan sigorta prim yasasıyla alakalı bir şey yapmam gerekiyor mu? sonuçta babamın yurt dışından sigortasına bağlıyım. daha sonra sorun çıkar mı?

  • 05/02/2012, 23:45

   Öğrenci değilseniz öğrenciyseniz 25 yaşına kadar ve değilseniz mutlaka genel sağlık sigortasından faydalanmanız gerekiyor…

 83. Cem
  08/02/2012, 00:53

  Selam , kolay gelsin ..

  Benim sorum şu yaşım 21 üniversite öğrencisiyim ve babam emekli sandığından emekli fakat vefat etmiş durumda.Evde annemle yaşamaktayız ve ben yetim aylığı alıyorum , acaba herhangi bir yere başvuru yapacak mıyız ? ben veya annem..

  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim..

  • 09/02/2012, 01:37

   Sağlık hizmetlerinden faydalanıyorsanız herhangi bir yere başvurmanıza gerek yok sevgili Cem…

 84. safiye
  08/02/2012, 12:36

  annemın saglık guvencesı yok evlı kızının uzerınden sıgortalı olabılırmı

  • 09/02/2012, 01:38

   Durumunuz ne açıklamamışsınız.
   En yakın Sosyal Güvenlik Kurumuna gidere mevcut durumunuzu bildirdiğinizde size mutlaka yardımcı olacaklardı…
   Sevgiyle..

 85. rabia
  09/02/2012, 11:36

  merhaba benim sormak istediğim şu ben 30 günden az çalışan biriyim.30 güne tamamlamam karşılıgında saglıktan yararlanacagım söyleniyor.peki zaten kazancım azken bu 30 gün eksiğimi nasıl tamamlayacagım bu mümkün degil.o zaman soruyorum size eksik günlerimi tamamlamasam babam ssk emeklisi ondan yararlanmam mümkün olurmu? bunun için herhangibir işlem yapmam gerekiyormu?teşekkür ederim.

  • 10/02/2012, 02:10

   Maalesef 30 günden az ssk’lılığınız olduğu için sağlıktan faydalanamazsınız ve sağlık hizmetlerinden kanunen yararlanabilmeniz gerekmektedir. O nedenle SGK’na başvurarak sağlıktan faydalanma için test yaptırıp faydalanmalısınız. Yoksa faydalanmadığınız her hay için 213.tl ödemek zorunda kabilirsiniz…
   Saygılar…

 86. melis
  10/02/2012, 21:21

  merhaba ben genel sağlık sigortasının hamileler için olan kısmıyla ilgileniyorum.genel sağlık sigortasına göre az önce izlediğim bir haberde tüm hamileler hamilelikleri süresince tüm hastanelerde ücretsiz olarak tüm muayene ve tetkiklerini yaptırabileceklerini öğrendim bu konuyla ilgili bir bilgi verebileirseniz sevinirim.

  • 11/02/2012, 23:51

   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, analık yani hamilelik ile ilgili muayene ve tedaviler için kadının sağlık karnesi veya yeni ismiyle SGK ana bilgisayarında aktive edilmiş olması gerekmez. Hamile kalan her kadına SGK ile sözleşmeli tüm özel ve kamu hastaneleri sorgusuz-sualsiz bakmak zorundadır…
   SGK’da bu işlem sonrasında hamile kadının kocasını zorunlu GSS sigortalısı sayar ve GSS prim borcunu başlatı
   Saygılar…

 87. gamze
  15/02/2012, 15:46

  Merhaba
  Adım Gamze 24.12.1990 doğumluyum.2011 yılında açık öğretimde okuyordum,4aylık sigortalı işte çalışma hayatım oldu.İşten ayrıldım,okulumu dondurdum.Daha önceden olduğu gibi şuanda babam emekli onun sağlık sigortasından yararlanabilirmiyim.Bir sorum daha olcak;part time sigortalılıkta babamın sağlık sigortasından yararlanabilirmiyim.
  Teşekkür ederim..

  • 15/02/2012, 23:35

   Sevgili Gamze…
   Bayan omanızdan ötürü babanızdan dolayı sağlıktan faydalanabilirsiniz.
   Fakat part time çalışma durumunuzda ise hayrıyetten sağlık primi ödemek durumunda kalırsınız…
   Sevgiler…

   • Ali İhsan
    16/02/2012, 11:45

    Babam bağkurlu idi vefat etti.Maaşını annem almakta .Ancak sağlık hizmetlerinden yararlanamadı SGK muracaat etmelisin diyorlar.Muracaat mı edeceğiz,Ne gibi belge gerekli,Bilgi verirseniz memnun olurum.

    • 17/02/2012, 14:54

     Anneniz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı var ve bunu gidip ssk’da sağlığa açtırması gerekiyor.
     Diğer taraftan siz 18 yaş altındaysanız annenizin sağlık hizmetinden sizde faydalanırsınız. Eğer 18 yaşının üzerindeyseniz mutlaka genel sağlık sigortası başvurusunu yaptırmanız ve prim ödemeniz gerekmektedir.
     Sağlıcakla kalın…

 88. 26/02/2012, 19:35

  acil.!!!(cevaplarsanız Cok sevinirim)
  ben 1995 den beridir esnafım ama bagkurumu hiç yatıramadım ben bu sosyal güvenlik yasasındna yararlanabilmek için ne yapmam lazım (acil cevaplarsanız cok sevinirim)

  • 27/02/2012, 14:36

   Yapabileceğiniz hiç bir şey yok…
   Yapmanız gereken sadece borç gözüken pirimlerinizi ödemek ve sağlıktan faydalanmak…
   Saygılar…

 89. hatice
  28/02/2012, 20:05

  merhaba ben 24 yasındayım annem babamın sıgortası yok.ben ıstanbulda unıversıte ogrencısıyım.ailem antep de.yenı sigorta kanununa gore ne yapmam lazım.burada basvursam olurmu yveya babamın memlekette basvursa kabul edılırmı

 90. hatice
  28/02/2012, 20:08

  yanı basvuru ıcın bizzat benim memlekete mı gıtmem gerekıyor

 91. hatice
  28/02/2012, 20:17

  ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe merkezlerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaları gerekecek diye bi bilgi var.ikametgahim antep.ben ise istanbulda universitede okuyorum basvuru ıcın memlekete gıtmem sartmı

 92. 01/03/2012, 16:45

  merhaba.. çok büyük bi sıkıntı içerisindeyim yardımlarınıza ihtiyacım var işsizlik maaşı alıyorum işsizlik sigortasından yararlanmak istiyorum bu gün işlem yaptırdım eskiden ödenmemiş TARIM sigortası borcum olduğu tespit edildi bu borcun ödenmesi durumunda sağlıktan yararlanacağım söylendi toplamı üç taksit bu üç taksidi tek seferdemi ödemem gerekiyor yoksa ilkini ödemiş olsam sağlıktan yararlanabilirmiyim …taksitler:(36.71)183.39(183.39) cevabınız için şimdiden teşekkürler

  • 02/03/2012, 21:44

   Sağlıktan yararlanabilmeniz için borcunuzun sıfır (0) olması gerekiyor sayın Fatih bey…
   Saygılar…

 93. murat
  03/03/2012, 19:30

  mrhabalar benım bn 24 yasındayım 18 yasımı doldurduğum ıcın baba yukumluğunden dustum sağlıtan faydalanamıyorum ama acıkoğretımde okuyrm tekrardan faydalanmak ıcın oğrencı belgesı goturup de sağlıktan faydalanabılırmıyım acaba …. bana yardım edebılırmısınz acaba …. cok acılll !!!!

  • 03/03/2012, 23:14

   Öğrenciler (açık öğretim dahil) 25 yaşına kadar babanın sağlığından faydalanabilir…
   saygılar…

 94. sinan
  05/03/2012, 15:22

  merhaba ben 22 yaşında çiftçiyim ssk ve bağkur yok yeni evliyim ve eşim hamile sağlık himetlerinden nasıl yararlanabilirim.

  • 05/03/2012, 23:35

   Hayır faydalanamazsınız…
   Genel Sağlık Sigortanızı yaptırmalısınız.
   Bunun için en yakın Sosyal güvenlik kurumuna başvurmanız gerekmektedir…

 95. murat
  05/03/2012, 18:21

  cok tesekkur edrım cok sağolunn bu cvp benı cok memnun ettı… bu yas sınırı unuversıtelere ayrılmıs bır sey mı yoksa acık ogrtım lısesıde dahılmı ? sımdıden tekrardan tsk edrım cvpladınız ıcın ….

  • 05/03/2012, 23:33

   Evt tüm üniversiteler ve Açık öğretimde dahil…

 96. Tuğba
  12/03/2012, 15:03

  Merhaba ben üniversite mezunu 27 yaşında bir bayanım,
  Eylül 2008 itibariyle özel kurumlarda aralıklı olarak yaklaşık 400 gün çalıştım ve sigortam asgari ücret üzerinden yatırıldı,ancak babamın sigortasından faydalanmaya devam ettim.O dönemde herhangi bir başvurum olmamıştı durumu düzelttirmek için çünkü bunun için ayrıca müracaat edilmesi gerektiğini bilmiyordum.En son geçtiğimiz haziran ayında işten ayrıldığımda sigorta primlerimi kontrol etmek için sisteme giriş yaptığımda babamın sigortasından faydalandığım bilgisi mevcuttu.Ben de bunun üzerine durumdan haberdar oldum.Ve halen çalışmıyorum.Şu durumda ne yapmam gerekir.GSS için başvuru yapmalı mıyım ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 97. gizem
  15/03/2012, 03:22

  Merhaba ben 21 yaşındayım ve kızım. üniversite öğrencisiyim son bir kaç aya kadar babamın sgk sından yararlanıyorumdum fakat geçenlerde doktora gittiğimde sağlık güvencemin gözükmediğini söylediler. fakat babamın sigortası ödeniyor ve ben okuyorum nasıl oluyorda yararlanamıyorum. fakat ben üniversitede karma öğretim (uzaktan eğitim) denilen bir sistemle okuyorum okulum sadece 2 gün var bunun bu durumla bir alakası olabilir mi. böyle okuduğum için yararlanamıyor olabilir miyim. beni bilgilendirirseniz çok sevnirim..

 98. Hakan kaya
  18/03/2012, 07:30

  Merhaba benim sorum şu olacak.ben işten çıkalı bir sene oldu ama hala hastaneye gittiğimde sigortalı gözüküyorum geriye dönük bi borç çıkarılır mi bana onu öğrenmek istiyorum

 99. Koray Tek
  23/03/2012, 21:46

  UCNOKTA… :

  25 yaşına kadar öğrenci olduğunuzdan dolayı babanızın sağlık sigortasından faydalanabilirsiniz…
  Saygılar..

  peki bunun için hangi belgeleri alıp ne yapmam gerekiyor?
  öğrenci belgesi almam gerek herhalde başka hangi işlemler var acaba ?

 100. İlker Yusun
  26/03/2012, 02:37

  Merhabalar..Ben 23 yaşındayım..Haziran 2011de de 4 yıllık bir üniversiteden mezun oldum ve sağlık güvencem Temmuz 2011de bittiğini ve yararlanamayacağımı söylediler hastane gittiğimde..Sosyal güvencem babamın emekli olduğu emekli sandığıydı..Benim sormak istediğim nokta ise ben 25 beş yaşımı doldurmadığım için babamın sosyal güvencesinden yararlanabilir miyim okulu bitirmiş olmama rağmen?Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim..
  İlginiz için şimdiden teşekkürler..

Comment pages
 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Şebzindedâr

writings of a night watcher

Evrim Teorisi Online

Evrim hakkında herşey...

Virginia Woolf

Herkes kendi geçmişini, kalbiyle bildiği bir kitabın sayfaları gibi kapalı tutar ve dostları sadece onun başlığını okuyabilir.

ODILA BLOGGER by OAS

Turkish Geeks on Life & Politics...

YAŞAMAK ŞAKAYA GELMEZ

Facebook adreslerimiz: http://www.facebook.com/ata.fecob - http://www.facebook.com/pages/fvco/107464239362228

Komeleya Çand û Integrasyon a Kurd Luzern

Kürdischer Kultur und Integrationsverein Luzern/Mythenstrasse7,6003 Luzern

DemokratHaber/iDeA

Bağımsız Haber Ve Düşünce Platformu / demokrathabertr.wordpress.com

eren@home ~ $

Açık Kaynak, Linux, Programlama Dilleri, Amatör Telsizcilik gibi konular üzerine düşünceler

Ata FE COB

"En büyük yenilgimiz, bir alternatif fikrini kaybetmiş olmamızdır." ___Michael Lebowitz

Şüpheci Melek

Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

CHP SULTANGAZİ

"Direnme gücü, dünya “evet” sözcüğünü duymak istediğinde 'HAYIR' diyebilme yetisidi" E. Fromm. ________“12 Eylül’de ‘HAYIR’ oyu vererek tokat atın, okyanus ötesinden de duyulsun” KILIÇDAROĞLU

%d blogcu bunu beğendi: