Sağlık Hizmetinden Yararlanma Şartları…


Yeni kanun yürürlüğe girdi, ancak halkın en fazla ilgi duyduğu hususların başında sağlık hizmetlerinden kimlerin ne şartlarda yararlanabileceği geliyor. Henüz tüm yönleriyle tam olarak uygulanamamakla birlikte sahip olunan hakların bilinmesinde yarar var.
Yeni Kanun (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) yürürlüğe girmeden önceki uygulamada sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için SSK sigortalılarının kendisine 90 günbakmakla yükümlü oldukları kişilere 120 gün,  Bağ-Kur sigortalıları için 240 gün hastalık sigortasından prim ödeme şartı, yeni düzenlemeyle 30 güne indirildi.
Eski uygulamalardan farklı yeni uygulamada sağlık hizmetleri paralı hale getirilmiyor, alışılagelen katılım payı uygulaması devam ediyor. 15 Haziran 2007″den önce Bağ-Kur ve SSK’lılar özel hastanelerden kısıtlı olarak yararlanıyordu. 15 Haziran 2007 sonrasında Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensupları eşit olarak özel hastanelerden yararlanmaya başladı. Yeni uygulamada kamu sağlık kuruluşları standart hizmetler dışında kalan otelcilik hizmeti ve öğretim üyesi ücreti için ilave ücret alabilecek. Sözleşmeli özel sağlık kuruluşları ise belirlenen sınır dahilinde ilave ücret alabilecek. Acil hallerde sözleşmesiz sağlık kuruluşlarına yapılan müracaatlarda, tedavi bedelleri kurumca karşılanıyor. Bu durumda, sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık kuruluşları ilave ücret alamayacak.
Eski uygulamada, Bağ-Kur’a tabi sigortalı olanlar, prim borcu olması halinde sağlık hizmetinden kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler yararlanamıyordu. Yeni uygulamada, 60 günlük borcun olması sağlık hizmeti alınmasına engel teşkil etmiyor. Primlerin ödeme süresiyle ilgili düzenleme sebebiyle 3 aya varan sürede sigortalının kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Ayrıca, 18 yaşından küçük çocuklar, sigortalının borcuyla bağlantılı olmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlandırılacak. Eski uygulamada, isteğe bağlı sigortalıların sağlık yardımlarından yararlanamamaları önemli bir eksiklikti. Yeni düzenlemeyle isteğe bağlı sigortalılara sağlık primi ödemek koşuluyla sağlık hizmetinden yararlanma hakkı getirildiğinden, kendi sigortalılığı sebebiyle sağlık hizmetinden yararlanacak isteğe bağlı sigortalıların, eşlerinden dolayı sağlık hizmeti almalarına gerek kalmadı.
Ancak şunu unutmamak gerekir; ister eski kanun uygulamaları mantığıyla SSK”ya isteğe bağlı sigortalı olsun, isterse Bağ-Kur”lu isteğe bağlı sigortalısı olsun, Kuruma bildirecekleri, belirledikleri tutardaki sigorta primine tabi esas kazançları üzerinden yatıracakları yüzde 20 emeklilik primi dışında yüzde 12 tutarındaki Genel Sağlık Sigortası primini ödemedikleri taktirde sağlık hizmetlerinden ne kendileri ne de bakmakla yükümlü olduğu kişiler istifade edemeyecek. Yeri gelmişken Bağ-Kur isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlere hatırlatmakta yarar görüyorum; bu yılın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine gidip gelir beyannamesi verirseniz beyan ettiğiniz gelir üzerinden yüzde 20 emekliliğiniz için, yüzde 12 tutarında da Genel Sağlık Sigortası için prim ödersiniz, yıl sonuna kadar bu müracaatı yapmazsanız, halihazırda tabi olduğunuz basamağın gösterdiği tutar üzerinden prim ödemeye devam etmek zorunda kalırsınız.
Prim ödenmesi durumunda sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması öngörülmüş olmakla birlikte, yeni düzenlemeyle mevcut uygulamaya paralel; ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesinde, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleriyle ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan katılım payı alınması öngörüldü. Yapılan düzenlemede, aylık bağlanmış malûller ile vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler için katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanması yönünde düzenleme yapıldı.
İşsiz olanlar veya hiçbir yerden geliri olmayanlarla ilgili yapılacak inceleme neticesinde, aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olması nedeniyle genel sağlık sigortası primini ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılıyor.
18 yaşından küçük çocuklar, anne veya babalarının sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortası kapsamında ve sağlık yardımlarından yararlanacaklar. Yeni düzenlemeyle sağlık sigortası bakımından bakmakla yükümlü olunan çocukların -kız olsun, oğlan olsun- en fazla 25 yaşına kadar bu haklardan yararlanacağı öngörülmekle birlikte, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağlık yardımlarına müstahak olanların durumlarında değişiklik olana kadar mevcut haklarının verilmesine devam edilecek.  Ayrıca, kız çocukları isteğe bağlı sigorta kapsamında sağlık primlerini ödeyebileceği gibi prim ödeme gücünden yoksun iseler, yeni kanunun 60. maddesi kapsamında primleri devlet tarafından ödenerek sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün bulunuyor.
İşsizlik ödeneği alanlar da genel sağlık sigortası kapsamında olup, sağlık sigortası primleri Türkiye İş Kurumu tarafından ödenecek. Mevcut uygulamada işsizlik ödeneği ödenen sürelerde sigortalılar hastalık sigortası yardımlarından yararlanıyor. Kanunda işsizlik ödeneği ödenen sigortalılar genel sağlık sigortalısı sayılıyor ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabiliyor.
1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na göre, esnaf ve sanatkarlar ile ailelerinin sağlık yardımlarından yararlanmaları için hiç prim borcu olmaması gerekirken yeni uygulamayla prim ödeme yükümlülükleri, takip eden aydan başlatılmak ve 1 ay prim borcunu aksatmaları durumunda dahi sağlık yardımlarından yararlanma imkanı getirildi.
Sigortalılık niteliğini kaybettiği tarihten itibaren son bir yıl içinde 90 gün prim ödeme gün sayısı olan kişilere, sonrasındaki genel sağlık sigortalılığından kaynaklanan prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 90 gün genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaları sağlanacaktır.
Yeşil kartlılar, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden faydalanacak, 2 yılın sonunda ise  primleri devlet tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanmaya  devam edecek. Aile içindeki gelirinin kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücretin 1/3’ünden az olanlar genel sağlık sigortası kapsamında bulunuyor.
Ayrıca, bundan böyle yeni kanun uyarınca yukarıda bahsettiğimiz 18 yaşını doldurmayan çocukların yanı sıra, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler, acil haller, iş kazasıyla meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, koruyucu hekimlik hizmetleri, analık halleri, afet ve savaşta, grev ve lokavt durumlarında ilgilinin prim borcuna ve prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın tedavileri sağlanıyor.
___________________ Cihangir Alpay / 03 Kasım 08
 1. nil
  26/03/2012, 12:14

  ben babam üniversite öğrencisiyim ve babam üzerinden bağkurluydum.işe giridim 2 hafta çalıştım ve çıktım.bağkurum iptal olmuşmudur olduysa tekrar onun üzerinden bağkurlu olmam için napmam gerekir.

 2. tugba
  27/03/2012, 16:43

  bu özürlü aylıgı alan kişiler saglıkdan yararlana biliyolarmı her hangi istege baglı bir sigorta çıkartmadan

 3. samet
  08/07/2013, 16:52

  ben açıköğretmi okursam babamdan yararlanabilirmiyim sağlık yönünden?

 4. HÜSEYİN
  21/10/2013, 13:04

  Merhabalar ,09-09-2013 de sigortam başladı 22 gün gözüküyor bu aydan ben şu an hastaneye gitsem sağlıktan faydalanabilirmiyim sigortam devam ediyo ama eylülde 22 gün gözüküyor teşekkür ederim …

 5. 11/11/2013, 13:49

  kocası ssk emeklisi olan bir bayan kendisi bağkurlu ama bağkur a borcu olduğundan dolayı sağlıktan yararlanamıyor acaba eşinin üzerinden sağlıktan faydalanırmı yapılması gereken neler var?

 6. nurettin
  10/12/2013, 19:31

  18 yaşını geçmişim öğrenci old. için ne bi sosyal guvencem ne bır şeyım var ben bu sosyal guvence altına nasıl gırebılırım 18 yaşını geçtığım içinde ailemın guvencesınden yararlanamıyorum ama öğrencıyım dıyorlarya 18 yaşını geçsende öğrencı old. sureçte ailenın sosyal guvencesınde yararlanabılırsın dıyorlar tm ıyıde ailemın onların sosyal guvencesıde yok ne anne mın nede baba mın sigortası yok nasıl ben yararlanacam hastayım hastaneye gıdemıyorum öğrencıyım ne yapmam lazım maddi durumum da yok hastaneye muayeneye para vereyım yardımnızı beklıyorum bı çıkış yolu tşklr çalışsakda aldığım burs kesılıyor oyle bı saçma yasa olur mu allah aşkına kendı kendılerıne demıyorlar ya bu öğrencı derslerıne çalışacağına işte çalışıyor onun ustunede burslar kesılıuor

 7. can
  27/12/2013, 13:26

  iyi günler eşimin işyeri var bağkurlu ama pirimini ödeyemiyoruz eşimin sağlıktan yararlanması için başka işten ssk lı olması gerekiyormuş sağlıktan faydalanabilmesi için ssk sının aylık tam olarak mı yatması gerekiyor . ssk durduğunda nekadar daha faydalanabilir sağlıktan teşekkürler

 8. ayşe
  04/01/2014, 17:52

  Merhaba ben 20 yaşında lise son sınıfım. Babam 1,5 yıldır bağ kur ödüyor ve ben yararlanamıyorum. Annem ile SGK ya gittik 20 yaşında olduğu için lise bitmiş sayılıyor dedi. İsteğe bağlı sigorta yaptırıp her ay 40 lira ödemem gerekiyormuş. Ben çalışmıyorum öğrenciyim nerden bulayım 40 lirayı. Bilgi verirseniz sevinirim…

 9. yusuf
  15/01/2014, 12:17

  merhabalar ben askerden yenı geldım suan sıgortam mevcut babam benım sıgortamdan faydalanabılırmı daha once abımden faydalanabılıyordu fakat abım evlendıkten sonra babam sıgortadan dustu yardımlarınız ıcın sımdıden tsk ederım

 10. cemal kekin
  09/03/2014, 23:11

  merhabalar
  Ben ku anda hiçbir sgk sisteminde değilim ve sgk ile mahkemelik oldum.fakat sağlık hizmetlerinden faydalanmak zorundayım tedavi amaçlı olarak,kızımın sgk sından nasıl faydalanabilirim

 11. damla
  24/04/2014, 00:07

  Mrb bnm gss borcum var 3700 tl kadar ama evliyim esim uzerinden sigortadan yararlanabilimiyim..

 12. 07/07/2014, 16:06

  merhabalar ben mayısn 5 de ıse gırıs yaptım hazıranın 26sından ısten ayrıldım pekı ben suan hastaneden saglıktan yararlana bılıyormuyum saygılar

 13. Gökhan
  12/07/2014, 03:08

  Merhaba.
  Ben 19 yaşındayım ve geçtiğimiz yıl liseden mezun oldum. 1 yıl boyunca babamın sigortasından faydalanamadım. bul üniversiteye başlıyorum ve babamın sigortasından tekrar faydalanabilecek miyim?

  (geçtiğimiz nisan ayın da 14 gün sigortam yattı etkisi olur mu

 14. Özge Sezin
  22/07/2014, 13:41

  Merhaba. Benim sormak istediğim 2 sorum var.
  Kardeşim bayan + öğrenci ve 20 yaşında.çalışmaya başladı 1 haftadır da sigortası yatıyor.işi bıraktığında babamın sigortasından yararlanabilir mi?
  Ben 23 yaşındayım.çalışmaya başladım ve birkaç gündür de sigortam yatıyor.işi bıraktığımda bende babamın sigortasından yararlanabilir miyim?
  İlginiz için şimdiden teşekkürler.

 15. elif
  28/08/2014, 14:05

  meraba ben 23 yaşımdayım ve okumuyorum annemin üzerinden bakılıyordum sağlıkta hastaneye gittim gözükmüyor bakılmam için ne yapmam gerek 25 yaşıma kadar bakılmam gerektiğini duymuştum

 16. 02/09/2014, 22:51

  benim 4 ay borcum olduğundan dolayı acaba ssk adan yaralanabilirmiyim

 17. mehmet zamur
  19/09/2014, 19:35

  iyi günler ben çiftçi bağkuruyum prim borcum var 6 ay 2 ayını yatırdım bağkurdan faydalandım şimdi pirim borcum 9 2 ayını yatırdım sağlıktan faydalanabilirmiyim tekrardan..iyi çalışmalar dilerim saygılarımla..

 18. Susan james
  27/09/2014, 04:52

  Bir işletme kredisi için arıyorsunuz? kişisel kredi, ev kredisi, araba kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, teminatsız krediler, girişim sermayesi, vs .. herhangi bir sebep ya da bir banka veya mali kurum tarafından bir kredi reddetti olmuştur. Ben işletmeler ve bireyler için% 3 faiz oranı kredi düşük ve uygun faiz oranı, bir james parker, ben özel bir kredi duyuyorum. ilgi olurdu? Bize bugün ve bugün sizin kredi almak: happyloanlink@outlook.com

 19. yılmaz
  29/09/2014, 02:46

  İşten yeni ayrıldım 8 ay işsizlik ödeneği alacağım eşim 3 ay sonra özel hastanede doğum yapacak sgk çalıştığım zamanki gibi ücretin belli bi kısmını karşılayacakmı yani işsizlik ödeneği aldığım süre içinde özel hastanelerden faydalanabilecekmiyim

 20. ggggggg
  29/09/2014, 22:17

  merhabalar ben öğrenciyken babam üzerinden sigortalı olarak gözüküyordum ancak okulum bitti otomatik olarak sigortam babam üzerinden bakılmam siliniyormu yoksa belli bir süre varmı acaba acil cevap verbeilirseniz

 21. bilal onur
  19/10/2014, 21:20

  merabalar.ben 12 yıllık bağkurluyum fakat son 3 sene işlerin iyi gitmemesi sonucu pirimlerimi yatıramadım.şu anda da borcumu ödeme imkanım yok. ve ciddi sağlık sorunlarım var. öğrenmek istediğim genel sağlık sigortasından faydalanıp sağlık hizmeti alabilirmiyim. şimdiden teşekkürler.

 22. sude alp
  22/11/2014, 20:05

  Merhaba iyi günler 17.06.2013 yılında bağ kura geçtim sadece 2 defa bağ kur primi ödedim ve kapatmak istiyorum 5 yılı aşan sürede bağ kur borcu kendiliğinden siliniyor mu ayrıca prim borcum varken annemin ssk emeklisinden yararlanabiliyormuyum acil yardım

 23. gökhan
  18/12/2014, 00:00

  acıktan unıversıte okuyorum babamın sıgortasından yararlanabılıyormuyum?

 24. şeref köse
  05/01/2015, 15:41

  merhaba 5400 işgünü doldurmuş durumdayım. 2 yıldır işsizim. sağlık problemleri için ben ve ailem muayene tetkik ve tedavi hizmetlerinden faydalanabiliyormuyum.

 25. Kübra
  16/01/2015, 14:19

  Merhaba ablam 28 yaşında şuan çalışmıyor eşininde sigortası yok 2 çocuğu var sağlık sigortasından yararlanmak istiyor çevremizdeki yakınlarımız 50 tl ödeyip tüm salık haklarından yararlanabileceğini söylüyorlar yardımcı olabilirmisiniz

 26. ömer eker
  27/01/2015, 21:05

  merhabalar iyi akşamlar eşim 28 yaşında iki yıldır sigortalı olarak çalışıyor babasının sigortası işten çıktıgı için yok kendi üzerinden bakınamıyor eşimin üzerinden bakınması için ne yapmamız gerekiyor.bize yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekürler..

 27. özhan
  23/02/2015, 18:45

  Ben 2014 te liseden mezun oldum.Üniversite ye bu sene hazırlanıp giricem.Benim şu an sigortam var mı?

 28. oğuzhan
  25/02/2015, 14:30

  Merhabalar ben çalışmıyorum karım sigortalı çalışan acaba ben onun üzerinden sağlık hizmeti alabiliyormuyum.

 29. hasan
  14/03/2015, 01:47

  Ben 24yasindayim yüz yüze eğitim alıyorum mesleki acik öğretim lisesine gidiyorum baba sigortalı işçi ben onun sigortasından yararlanabilir miyim yada sağlıktan yararlanmak istiyorum kaç para ödemem gerek

 30. şengül akkan
  17/03/2015, 02:13

  merhaba.almanyadan emekli olan babamın sigortasından faydalanabiliyormuyum? 38 yaşındayım eşimden ayrıyım.şu an hiç bir yerde çalışmıyorum.

 31. AYDIN
  22/03/2015, 00:27

  MERHABA BEN 36 YAŞINDAYIM 14 YILDIR SİGORTALI OLARAK ÇALIŞIYORUM SİGORTA PİRİMLERIM DOLDUKTAN SONRA ARTIK YATIRAMAYACAĞIM 58 YAŞINDA EMEKLİ OLACAM BU SÜRE ZARFINDA SAĞLIK İZMETINDEN YARARLANA BİLECEKMIYIM BİRMLERİ YATIRMAYACAM ÇÜN KÜ

 32. FATİH
  10/04/2015, 20:42

  merebalar ben 19 yaşındayım dersaneye gidiyorum dışarıdan hazırlık yani 18 yaşında sigortamdan düştüm babam bagkur’lu ben babamdan yararlanabilrimiyim. lütfen cwp…

 33. 30/06/2015, 01:34

  Slm size söyle bir sorum olacak ben yeni işten çıkartıldim ama iki gün sonra evleniyorum eşim ve ben 120gün ssk dan yararlanabilirmiyiz acaba

 34. Kasım
  02/10/2015, 02:29

  Daha önce bir buçuk sene gss yatırdım sonra ek5 tarım sigortasına geçiş yaptım tarım sigortasında 600 günüm doldu tüp bebek raporu çıkartmam için en az 900 gün olması gerekirmiş acaba rapor çıkarmam için bu günler yetiyormu

 35. Seviye
  03/11/2015, 14:54

  Merhaba bu ayin 1 de 25 yaşına girdim annemin sigortasından yarlaniyordum artık sigortalar yararlanamayacakmiyim ?

 36. 22/12/2015, 00:47

  merhabalar 3 aydır işsizlik maaşı alıyorum toplam 8 ay işsizlik maaşı almaya hak kazandım ve sigortadan yararlanıyorum ancak 100 gun sonunda sgk gidip işsizlik maaşı aldıgımı belırtmelı mıyım yoksa sigortadan herhangı bır bıldırımde bulunmadan bakılmaya devam eder mıyım.teşekkürler

 37. Yücel kaya
  04/01/2016, 22:56

  Merhaba,
  Benim eşim bulgaristan uyruklu ve bulgaristanda 7 yılık çalışmışlığı var. MS hastası olduğundan bulgaristanda emekli olmuş engelli maaşı alıyor. şuan avukatlık bürosunda da da ara ara çalışıp, çalışmadığı sürelerde sağlık sebeplerinden rapor ücreti alabiliyor. Türkiye de benim üzerimden sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? yaralandığı taktırde bulgaristandaki sgk yardımlarından, çalışma maaşından ve emeklilik maaşından vazgeçmesi gerekir mi? İlginiz için şimdiden teşekkürler

 38. Esra
  26/01/2016, 20:46

  Merhaba yarim sigorta yapılıyor anneme şu an çalıştığı yerde geçirdiği bir kazayla kolundan ameliyat olması gerekiyor fakat yeterli para karşılanamıyor bu sigorta ne için var annem 45 yaşında emekliligine bir katkısı olacak mi saglik tan neden yararlanamıyor.

 39. sırrı sinangin
  06/03/2016, 14:14

  merhabalar.2009 YILINDA SERBEST MESLEK OLAN BERBERLİĞE BAŞLAYARAK TARIM SİGORTASI YAPTIRMAYA BAŞLADIM.GEÇEN SENE YAKLAŞIK 5 AY TARIM SİGORTASINA ÖDEME YAPAMADIM.ŞU AN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANABİLİR MİYİM? BİR SORUMDA TARIM SİGORTASI MI BENİM İÇİN UYGUN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA MI? BUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM.SAYGILAR

 40. Cahit Şaher
  08/03/2016, 13:56

  Bağkur’a 4 yıldır prim ödüyor bir arkadaşım. 2 ve 5 yaşındaki çocukları amerikan vatandaşı.. Çocukları Bağkur sigortasından yararlanabilirler mi?

 41. Nefise
  09/05/2016, 00:52

  Merhaba 23 yaşın da kız evladım babamı kaybettim. İşe girdim babadan yararlandığım sigorta ve maaş iptal oldu maaşım anneme devroldu, iş yerinin sigortasiyla hastaneye çıktım fakat işten ayrıldım o sigorta bitti şu an tekrar babamın sigortasindan faydalanmak için başvuru yapsam ama maaşım annemin üzerinde kalsa sanıyorum annemin sigortası üzerinden kullanabiliyormuşum.Kaç gün içinde hastanelerden sigortalı faydalanmaya başlarım?

 42. Ersin
  09/07/2016, 08:05

  Ben ersin ayan bagkurluydum sonrasında sigortalydım simdi ise hicbirseyim yok hatta eskiye dönük sogorta borclarım var ben saglıktan yararlanmak istiyorum isyerim vardı battı otobusum vardı battı uzerime biseyimyok.hatta isimde yok birde maliye borcum var onları yatırıyorum saglıktan yararlanamıyorum ne yapmam gerek bilgilendirirseniz sevinirim…

 43. Sevgi
  18/07/2016, 14:13

  Mrb 16.12.1992 dogumlu bir bayanım.2yil kadar ozel bir kurumda calıştım.fakat isten ciktim.anladigim kadar 100gun sigortadan yararlanabiliyorum.anlamadigim bundan sonrasi ne yapmam gerektigi evde askeri ucretle calisan birtek annem asgari ucretle calisoyor babamda issizlik aliyor benim bi ucret odemem gerekecek mi yardimci olursaniz cok sevinirim

 44. 08/10/2016, 21:30

  Allah rızası için yardımcı olun şuan 19 yaşındayım babam sigortalı faydalanamıyorum bu beyden kaynaklanıyor İstanbul da çene tedavisi görmem gerekiyor sigortam olmadığı için ücretli dediler ama çok pahalı lütfen bilenler yardımcı olabilir mi

 45. Sirin kiziltepe
  10/10/2016, 19:12

  Yesil kart almak istiyorum ama bagkura borcum var odiyemiyorum eşim işsiz astimim var ilaç alamıyorum bana yardım edin yesilkart alamilirmiyim yada alma imkanım varmi

 46. Richard Alicia
  04/11/2016, 08:51

  Eger bir kredi ihtiyaciniz var mi? Noel kredisi?
  biz kredinin her türlü vermek
  Borç kredi, ticari kredi, tibbi kredi, ev kredisi, ögrenci kredisi

  mali yardim için e-posta ile bize bugün: richardalicia2@gmail.com

 47. 27/12/2016, 19:36

  Ben işe başlıyalı 33 gün oldu bugün eşim hastaniye giti ama muANE olamadı

 48. Serkan
  28/03/2017, 19:55

  Kolay gelsin Issizlik odenegi aliyorum suan 10 ay boyunca da alicam esim ve cocuklarimi ozel hastanede kontrol ettire bilirmiyim.

 49. Makbule
  31/05/2017, 14:07

  SLM babam vefat edeli 12 send oldu cok merak ettim acaba sikortasi varmiydi ismi Ali Dincer

 50. ilke
  04/07/2017, 11:01

  ben sigortalıydım sonra sigortam kesildi bağkur girişim yapıldı ama hastanede kaydım görünmedi sebebi ne olabilir avaba

 51. omega
  22/09/2017, 17:38

  acil olarak krediye ihtiyacınız var, sunduğumuz% 2 oranındaki her türlü krediyi sunuyoruz

  1. ticari krediler
  2. gayrimenkul kredileri
  3. konut kredileri
  4. kişisel krediler
  5. öğrenci kredileri

  Bugün e-posta yoluyla daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: omegacreditcompany@gmail.com

 52. Carol
  08/10/2017, 23:43

  dokuz − dört

 53. Sfrklnc
  11/02/2018, 23:31

  Merhaba benim babamin Bağ-Kur sigortasi var ama borçlu ben üniversite ogrencisiyim sağlıktan nasıl yararlanabilirim bana a yardımcı olabilir misiniz teşekkür ler…

 54. serap
  15/02/2018, 11:49

  ben üniversitede okuyorum ama babamın bağkura borcu olduğu için hiçbir şekilde hastaneye gidemiyorum

Comment pages
 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Evrim Teorisi Online

Evrim hakkında herşey...

Virginia Woolf

Herkes kendi geçmişini, kalbiyle bildiği bir kitabın sayfaları gibi kapalı tutar ve dostları sadece onun başlığını okuyabilir.

ODILA BLOGGER by OAS

Turkish Geeks on Life & Politics...

YAŞAMAK ŞAKAYA GELMEZ

Facebook adreslerimiz: http://www.facebook.com/ata.fecob - http://www.facebook.com/pages/fvco/107464239362228

Komeleya Çand û Integrasyon a Kurd Luzern

Kürdischer Kultur und Integrationsverein Luzern/Mythenstrasse7,6003 Luzern

eren@home ~ $

Açık Kaynak, Linux, Programlama Dilleri, Amatör Telsizcilik gibi konular üzerine düşünceler

Ata FE COB

"En büyük yenilgimiz, bir alternatif fikrini kaybetmiş olmamızdır." ___Michael Lebowitz

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

CHP SULTANGAZİ

"Direnme gücü, dünya “evet” sözcüğünü duymak istediğinde 'HAYIR' diyebilme yetisidi" E. Fromm. ________“12 Eylül’de ‘HAYIR’ oyu vererek tokat atın, okyanus ötesinden de duyulsun” KILIÇDAROĞLU

%d blogcu bunu beğendi: